Pressurights

Civil society staat in veel landen onder druk. Dit project van prof.dr. Antoine Buyse onderzoekt hoe overheden het werk van non-gouvernementele organisaties en de media inperken en hoe burgerinitiatieven zoals demonstraties steeds moeilijker worden gemaakt.

Is er sprake van een trend van omgekeerde transities waarbij landen steeds minder democratisch worden en welke mensenrechten zijn daarbij in het geding? Wat zijn de mogelijke oorzaken hiervan, hoe manifesteert dit fenomeen zich en hoe kunnen deze ontwikkelingen worden tegengegaan?