ASQ-4

Ages and Stages Questionnaire

De Ages and Stages Questionnaire, vierde editie (ASQ-4), is een vragenlijst waarmee de ontwikkeling van kinderen (0-6 jaar oud) in beeld kan worden gebracht. De vragenlijst kan worden ingevuld door ouders, maar bijvoorbeeld ook door pedagogisch medewerkers van een kinderdagverblijf.
De volgende domeinen worden in de vragenlijst gemeten:

  • Communicatie: de taalvaardigheden. Wat kan het kind al begrijpen en zeggen?
  • Fijne motoriek: de coƶrdinatie van kleine bewegingen, zoals van handen en vingers.
  • Grove motoriek: het bewegen van armen en benen, zoals kruipen, lopen en rennen.
  • Probleem-oplossende vaardigheden: hoe speelt uw kind met speelgoed en hoe lost hij of zij problemen op?
  • Persoonlijk-sociale vaardigheden: de zelfstandigheid in vaardigheden van het kind maar ook juist de interactie met anderen.

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar het creƫren van normen voor de ASQ-4 voor kinderen in Nederland.

Onderzoekers