CDI-2 Vragenlijst voor depressie bij kinderen en jongeren

De CDI-2 is een betrouwbare en valide vragenlijst waarmee bij kinderen en jongeren tot en met 21 jaar op depressieve symptomen gescreend kan worden. Met de CDI-2 kan zowel bij het kind als bij de ouder snel en efficiënt in kaart worden gebracht of en in welke mate het kind een risico heeft om de diagnose depressie te krijgen. De CDI-2 geeft ook een indicatie van de ernst van de symptomen.

De CDI-2 is een verbeterde versie van de CDI, met up-to-date en uitgebreide normen en als grote toevoeging de oudervragenlijst.

CDI-2 vragenlijst voor depressie bij kinderen en jongeren

De vragenlijst is verkrijgbaar bij Hogrefe. Er is een handleiding beschikbaar.

Onderzoekers