Adolescent Measure of Empathy and Sympathy (AMES)

Empathie en sympathie bij kinderen

De AMES is een vragenlijst voor adolescenten die drie constructen meet: 1) affectieve empathie, 2) cognitieve empathie en 3) sympathie. Het bestaat uit 12 items die op een 5-punt schaal worden gemeten.

De validiteit en betrouwbaarheid van deze vragenlijst wordt besproken in:

Vossen, H.G.M., Piotrowski, J.T., Valkenburg, P.M. (2015). Development and Validation of the Adolescent Measure of Empathy and Sympathy (AMES). Personality and Individual Differences, 74, 66-71.

Onderzoeker

Meer informatie

Vossen, H.G.M., Piotrowski, J.T., Valkenburg, P.M. (2015). Development and Validation of the Adolescent Measure of Empathy and Sympathy (AMES). Personality and Individual Differences, 74, 66-71.