En of we engaged zijn!

Sommige FSW’ers hebben al jarenlang vaste verkering met public engagement. Anderen zijn net toe aan een eerste date. Ze worstelen met allerlei vragen, zoals: wat is public engagement? Hoe pak ik het aan? En waar kan ik hulp krijgen? Voor al die collega’s organiseerden Mara Yerkes en Madelijn Strick op dinsdagmiddag 14 februari het ‘Are You Engaged?’-event in de Social Impact Factory. Hieronder hun verslag. (Fotografie: Lize Kraan)

Fotografie:Lize Kraan

Dat het evenement op Valentijnsdag plaatsvond, was niet toevallig. De hele middag stond in het teken van liefde en passie voor public engagement.

Blind dates

Een van de belangrijkste doelen van het Are You Engaged-evenement was om FSW-collega’s met interesse voor public engagement bij elkaar te brengen. Dat is gelukt! Meer dan zestig collega’s in allerlei functies en van verschillende departementen schreven zich in voor de middag, onder wie veel jonge medewerkers zoals PhD-kandidaten en postdocs. Via blind dates en interactie gingen deelnemers met elkaar in gesprek.

Het was mooi om te zien hoe rijk en veelzijdig het vakgebied van public engagement is.

(Inter)actieve dates

Ook wilden Mara en Madelijn deze middag verschillende soorten van public engagement onder de aandacht te brengen via drie interactieve rondes: stakeholderengagement, wetenschapscommunicatie en community engaged learning. “Het was mooi om te zien hoe rijk en veelzijdig het vakgebied van public engagement is. En nog mooier om te zien hoeveel FSW-collega’s zelf al actief zijn in die gebieden. De panelleden vertelden aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk hoe public engagement voor hen was begonnen, welke beginnersfouten ze hebben gemaakt, wat ze ervan hebben geleerd en wat het hun oplevert.”

Tot slot wilden Mara en Madelijn een beeld krijgen van wat FSW-medewerkers nodig hebben als het gaat om public engagement. “Wat we deze middag hebben opgehaald is dat er vooral behoefte is aan collega’s die kunnen meedenken, helpen en inspireren. Want samen kom je verder. En dat geldt zeker voor public engagement.” Ook nog genoemd werd: een breder aanbod aan scholing en training rondom public engagement en meer tijd om aan public engagement te doen.

“Het was een feestje om deze middag te organiseren. De hoge opkomst en levendige sfeer voorspellen veel goeds voor de toekomst van public engagement aan onze faculteit. We hopen nog veel vaker samen te komen in een informele setting om te leren van elkaars ervaringen en successen, maar ook van elkaars fouten. Want met public engagement is het net zoals bij relaties: niet alle eerste dates gaan goed en de weg naar succes is meestal hobbelig. Maar voor wie er tijd en aandacht aan wil besteden, liggen allerlei kansen in het verschiet.”

Met public engagement is het net zoals bij relaties: niet alle eerste dates gaan goed en de weg naar succes is meestal hobbelig. Maar voor wie er tijd en aandacht aan wil besteden, liggen allerlei kansen in het verschiet.