Wie past de schoen? De snelrechtgrond in de praktijk (2020)

© iStockphoto.com/Koutsaftikis

Evaluatie van de Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis 

In dit rapport wordt verslag gedaan van het evaluatieonderzoek naar de Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis. Het doel van de wet is om ‘bij geweld in de publieke ruimte en geweld tegen personen met een publieke taak de mogelijkheden voor de toepassing van voorlopige hechtenis te verruimen met het oog op een snelle berechting van de verdachte’ (memorie van toelichting, p. 1). Het doel van het onderzoek was om na te gaan in hoeverre de middels deze wet ingevoerde ‘snelrechtgrond’ bijdraagt aan een snelle en door de wetgever gewenste reactie op strafbaar gedrag op een voor het publiek toegankelijke plaats of jegens personen met een publieke taak.

Onderzoekers van het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging:

Joep Lindeman, Leonie van Lent, Benny v/d Vorm, Isabel Smits

Onderzoek in opdracht van het WODC

Zie ook: