Dr. Leonie van Lent
l.vanlent@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:19


Profiel

Leonie van Lent (1972) werkte eerst als assistent in opleiding en vervolgens als junior docent aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Faculteit REBO, Universiteit Utrecht. Sinds 2003 is ze universitair docent aan dit instituut. Sinds 2013 is haar onderzoek ondergebracht in het onderzoekszwaartepunt Rechtspleging en Conflictoplossing (Montaigne Centrum).

Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:19
Sleutelpublicaties

van Lent, L. (2013). Media en strafproces: eisen en grenzen ingevolge artikel 6 EVRM. Strafblad, 5, (pp. 350-359) (10 p.).

Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H. & van Lent, L. (2013). Op weg naar een nieuwe wrakingsprocedure: meer legitimiteit en minder oneigenlijk gebruik. Nederlands Juristenblad, 8, (pp. 466-476) (11 p.).

Alle publicaties
  2016 - Artikelen
Simon Thomas, M.A., van Lent, L. & van Kampen, P.T.C. (2016). De ZSM-werkwijze in de praktijk - Op zoek naar balans. Nederlands Juristenblad, 37, (pp. 2753-2758) (6 p.).
de Jong, F. & van Lent, L. (2016). The Presumption of Innocence as a Counterfactual Principle. Utrecht Law Review, 12 (1), (pp. 32-49) (18 p.).
  2016 - Boeken
Simon Thomas, M.A., van Kampen, P.T.C., Langbroek, P.M., van Lent, L., Schiffelers, M.J.W.A. & van Erp, Judith (2016). Snel, Betekenisvol en Zorgvuldig - Een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze. (175 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2016 - Rapporten
van Lent, L., Boone, M.M., van den Bos, K., Ansems, L.F.M., Lipman, Stefan & Versteegt, Lisanne (2016). Klachten tegen niet-vervolging (artikel 12 Sv-procedure) - Doorlooptijden, instroom, verwachtingen van klagers en het belang van procedurele rechtvaardigheid. (207 p.). Utrecht: Montaigne Centrum UU.
Simon Thomas, M.A., van Kampen, P.T.C., van Lent, L., Schiffelers, M.J.W.A., Langbroek, P.M. & van Erp, J.G. (2016). Snel, betekenisvol en zorgvuldig - Een tussenevaluatie van de ZSM werkwijze. (176 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Simon Thomas, M.A., van Kampen, P.T.C., van Lent, L., Schiffelers, M.J.W.A., Langbroek, P.M. & van Erp, Judith (2016). Snel, Betekenisvol en Zorgvuldig - Een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze. (151 p.). Utrecht: WODC / Universiteit Utrecht.
  2015 - Artikelen
van Lent, L. & Leeuw, B. (2015). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent (DD2015/20), (pp. 188-198).
  2015 - Websites / portals
  2015 - Voordrachten / lezingen
L. van Lent (10-04-2015) Procedural Justice
  2014 - Artikelen
van Lent, Leonie & Leeuw, B. (2014). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent (22), (pp. 239-244).
van Lent, Leonie & Leeuw, B. (2014). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 69, (pp. 717-726) (10 p.).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
van Lent, L. & Braam, Ingeborg (2014). Unus testis, nullus testis in Dutch statutory and case law. In James Chalmers (Eds.), Post-Corroboration Safeguards Review - First Report of the Academic Expert Group (pp. 238-266).
  2013 - Artikelen
van Lent, L. (2013). Media en strafproces: eisen en grenzen ingevolge artikel 6 EVRM. Strafblad, 5, (pp. 350-359) (10 p.).
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H. & van Lent, L. (2013). Nawoord. Nederlands Juristenblad, 20, (pp. 1334) (1 p.).
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H. & van Lent, L. (2013). Op weg naar een nieuwe wrakingsprocedure: meer legitimiteit en minder oneigenlijk gebruik. Nederlands Juristenblad, 8, (pp. 466-476) (11 p.).
van Lent, L. & Leeuw, B. (2013). Rubriek Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 69 (9), (pp. 716-722) (7 p.).
van Lent, L. & Leeuw, B. (2013). Rubriek Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 24 (3), (pp. 247-260) (14 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
van Lent, L. & de Jong, F. (2013). De onschuldpresumptie onder de wals van een nationale identiteitsobsessie. In C. Kelk, F. Koenraadt & D. Siegel (Eds.), Veelzijdige gedachten. Liber amicorum prof. dr. Chrisje Brants (pp. 255-282) (28 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2013 - Voordrachten / lezingen
L. van Lent (29-11-2013) Paper presentation
  2012 - Artikelen
van Lent, L. (2012). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 3, (pp. 234-246) (13 p.).
van Lent, L. & Leeuw, B. (2012). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 9, (pp. 842-860) (19 p.).
van Lent, L. & Haveman, M. (2012). Vastzetten om het vastzitten. Evaluatie van het concept-wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis. Ars aequi, (pp. 94-101) (8 p.).
  2012 - Boeken
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H., de Kezel, E.N.F.M., van Lent, L. & Willemsen, P.A. (2012). De wrakingsprocedure. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden tot herziening van de Nederlandse wrakingsprocedure. (178 p.). Den Haag: SDU.
  2011 - Artikelen
van Lent, L. (2011). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 10 (41), (pp. 1187-1197) (11 p.).
van Lent, L. (2011). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 6 (41), (pp. 719-730) (12 p.).
  2010 - Artikelen
Coster van Voorhout, J.E.B., van Lent, L. & Lindeman, J.M.W. (2010). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 40 (6), (pp. 774-794) (21 p.).
Coster van Voorhout, J.E.B., van Lent, L. & Lindemann, J.M.W. (2010). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 40 (3), (pp. 338-356) (19 p.).
  2009 - Artikelen
Coster van Voorhout, J.E.B., Lindeman, J.M.W. & van Lent, L. (2009). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 11 (2009), (pp. 1100-1127) (27 p.).
  2008 - Artikelen
Coster van Voorhout, J.E.B., van Lent, L. & Lindeman, J.M.W. (2008). Rechtspraak EHRM. Delikt en Delinkwent, 80 (2008), (pp. 1128-1142) (4 p.).
  2008 - Boeken
van Lent, L. (27-06-2008). Externe openbaarheid in het strafproces. (296 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Bakker, A. & van Lent, L. (2008). Opsporing in detentie. In A.A Franken, M de Langen & M Moerings (Eds.), Constante waarden, liber amicorum Constantijn Kelk (pp. 277-285) (8 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2005 - Artikelen
Hagens, M., van Lent, L. & Lindeman, J.M.W. (2005). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; derde kwartaal 2004 (juli-september). NJCM-Bulletin, 30 (1), (pp. 76-87) (12 p.).
van Lent, L., Lindeman, J.M.W. & Vermeulen, M.L. (2005). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; eerste kwartaal 2004 (januari-maart). NJCM-Bulletin, 30 (5), (pp. 604-626) (23 p.).
van Lent, L., Lindeman, J.M.W. & Vermeulen, M.L. (2005). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; tweede kwartaal 2004 (april-juni). NJCM-Bulletin, 30 (7), (pp. 1017-1031) (25 p.).
Hagens, M., van Lent, L. & Lindeman, J.M.W. (2005). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; vierde kwartaal 2004 (oktober-december). NJCM-Bulletin, 30 (3), (pp. 327-344) (18 p.).
  2004 - Artikelen
Luchtman, M.J.J.P., Hagens, M. & van Lent, L. (2004). Kroniek jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. NJCM-Bulletin, 2004 (1), (pp. 98-119) (22 p.).
Luchtman, M.J.J.P., Hagens, M. & van Lent, L. (2004). Kroniek jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. NJCM-Bulletin, 2004 (8), (pp. 1185-1201) (17 p.).
Luchtman, M.J.J.P., Hagens, M. & van Lent, L. (2004). Kroniek jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. NJCM-Bulletin, 2004 (3), (pp. 392-414) (23 p.).
Hagens, M., van Lent, L., Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2004). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; derde kwartaal (juli-september) 2003. NJCM-Bulletin, 1, (pp. 98-119) (22 p.).
Hagens, M., van Lent, L. & Lindeman, J.M.W. (2004). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; eerste kwartaal (januari-maart) 2003. NJCM-Bulletin, 8 (29), (pp. 1185-1201) (17 p.).
Hagens, M., van Lent, L. & Lindeman, J.M.W. (2004). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; tweede kwartaal (april-juni) 2003. NJCM-Bulletin, 7 (29), (pp. 1023-1037) (15 p.).
Hagens, M., van Lent, L., Lindeman, J.M.W. & Luchtman, M.J.J.P. (2004). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; vierde kwartaal (oktober-december) 2003. NJCM-Bulletin, 3, (pp. 392-414) (23 p.).
  2003 - Artikelen
Luchtman, M.J.J.P., Hagens, M. & van Lent, L. (2003). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. NJCM-Bulletin, 28, (pp. 74-94) (21 p.).
Luchtman, M.J.J.P., Hagens, M. & van Lent, L. (2003). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de mens. NJCM-Bulletin, 28, (pp. 342-365) (24 p.).
Hagens, M., van Lent, L. & Luchtman, M.J.J.P. (2003). Kroniek:jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. NJCM-Bulletin, 28 (5), (pp. 659-682) (24 p.). eerste kwartaal 2003: januari-maart 2003.
Hagens, M., van Lent, L. & Luchtman, M.J.J.P. (2003). Kroniek:jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. NJCM-Bulletin, 28 (7), (pp. 897-916) (20 p.). tweede kwartaal 2003: april-juni 2003.
  2002 - Artikelen
van Lent, L. (2002). Beeldvorming in de strafrechtspleging; openbaarheid, legitimiteit en appearances. Justitiële Verkenningen, 28 (6) (9 p.).
Luchtman, M.J.J.P., van Lent, L. & Mendelts, P. (2002). Kroniek: jurisprudentie van het EHRM. NJCM-Bulletin, 4 (27), (pp. 459-480) (22 p.).
Luchtman, M.J.J.P., van Lent, L. & Mendelts, P. (2002). Kroniek: jurisprudentie van het EHRM. NJCM-Bulletin, 1 (27), (pp. 61-80) (20 p.).
Luchtman, M.J.J.P., van Lent, L. & Mendelts, P. (2002). Kroniek: jurisprudentie van het EHRM. NJCM-Bulletin, 5 (27), (pp. 642-664) (23 p.).
van Lent, L., Luchtman, M.J.J.P. & Mendelts, P. (2002). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; derde kwartaal 2001: juli-september 2001. NJCM-Bulletin, 1 (27) (20 p.).
van Lent, L., Luchtman, M.J.J.P. & Mendelts, P. (2002). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; eerste kwartaal 2002: januari-maart 2002. NJCM-Bulletin, 5 (27) (23 p.).
van Lent, L., Luchtman, M.J.J.P. & Mendelts, P. (2002). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; tweede kwartaal 2002: april-juni 2002. NJCM-Bulletin, 8 (27) (31 p.).
van Lent, L., Luchtman, M.J.J.P. & Mendelts, P. (2002). Kroniek: jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens; vierde kwartaal 2001: oktober-december 2001. NJCM-Bulletin, 4 (27) (22 p.).
  2002 - Boekdelen / hoofdstukken
Brants-Langeraar, C.H. & van Lent, L. (2002). Algemene beschouwingen bij het onderzoek ter terechtzitting II: Het beginsel van externe openbaarheid. In A.L. Melai & e.a. (Eds.), Wetboek van Strafvordering (losbladig) (pp. 144-247) (104 p.). Deventer: Gouda Quint, supplement 126.
van Lent, L. (2002). Externe openbaarheid: fundamenteel en onbeduidend. In A. Beijer, C.H. Brants, L. van Lent & C.M. Pelser (Eds.), Openbare Strafrechtspleging (pp. 9-24) (16 p.). Deventer: Kluwer.
  2002 - Boekredactie
Beijer, A., Brants-Langeraar, C.H., van Lent, L. & Pelser, C.M. (2002). Openbare strafrechtspleging. Deventer: Kluwer.
  2001 - Artikelen
van Lent, L., Mendelts, P. & Wijte, S.H.E.M. (2001). Kroniek: Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de mens: augustus-september 2000. NJCM-Bulletin, (pp. 89-105) (16 p.).
van Lent, L. & Mendelts, P. (2001). Kroniek: Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de mens; eerste kwartaal 2001. NJCM-Bulletin, (pp. 793-812) (20 p.).
van Lent, L., Mendelts, P. & Wijte, S.H.E.M. (2001). Kroniek: Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de mens; oktober-december 2000. NJCM-Bulletin, (pp. 364-382) (19 p.).
van Lent, L., Mendelts, P. & van der Mede, M.E. (2001). Kroniek: Jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de mens; tweede kwartaal 2001. NJCM-Bulletin, (pp. 909-931) (23 p.).
van Lent, L. & Sagaert, V. (2001). Verslag van de jaarvergadering Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking 15 december 2000. Nederlands Juristenblad (12), (pp. 585-585) (1 p.).
  2001 - Boekdelen / hoofdstukken
Brants-Langeraar, C.H. & van Lent, L. (2001). Aantekening op art. 269. In A.L. Melai & e.a. (Eds.), Wetboek van strafvordering (losbladig) Bijdrage auteur(s) is 31 pp..
Brants-Langeraar, C.H. & van Lent, L. (2001). Externe openbaarheid. Van vanzelfsprekendheid tot probleem. In C.H. van Brants-Langeraar, P.M. Mevis & P. Prakken (Eds.), Legitieme strafvordering. Rechten van de mens als inspiratie voor de 21e eeuw (pp. 75-102) (28 p.). Antwerpen: Intersentia.
van Lent, L. (2001). Ne bis in idem in strafzaken: een rechtsvergelijkende en internationaalstrafrechtelijke oriëntatie. Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (pp. 113-138) (26 p.). Deventer: Kluwer.
  1999 - Boekdelen / hoofdstukken
van Lent, L. (1999). De moraal van het verhaal. In C.H. Brants, M. Moerings & M. Pelser (Eds.), Strafrecht en Moraal Deventer: Gouda Quint.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:19

Leonie van Lent is in 2008 gepromoveerd op het onderzoek 'Externe openbaarheid in het strafproces',  over welk onderwerp zij sinds 2001 publiceert. Zij publiceert thans over verschillende onderwerpen van strafprocesrecht, in het bijzonder over openbaarheid en aanpalende onderwerpen als legitimiteit, media-aandacht, alsmede over het EHRM en rechtsvergelijking.

Afgesloten projecten

Project:
Artikel 12 Sv procedure (klacht tegen niet-vervolging) 01-07-2014 tot 01-06-2016
Algemene projectbeschrijving

Onderzoek in opdracht van het WODC naar de maatregelen om doorlooptijden van en instroom in de artikel 12 Sv procedure terug te dringen en naar de verwachtingen omtrent en ervaringen met de procedure van burgers die een klaagschrift indienen.

 
Rol: Uitvoerder & contactpersoon Financiering
3e geldstroom - overig: Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Projectleden
Project:
Tussentijdse evaluatie ZSM-werkwijze 01-07-2015 tot 01-02-2016
Algemene projectbeschrijving

Onderzoek in opdracht van het WODC naar de vorderingen van implementatie van de ZSM-werkwijze in het licht van de doelstelling snel, betekenisvol en zorgvuldig.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Wetenschappelijk Onderzoeks-en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Projectleden
Project:
De wrakingsprocedure 01-01-2012 tot 30-06-2012
Algemene projectbeschrijving

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden tot herziening van de Nederlandse wrakingsprocedure


http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Brochures/Researchmemoranda/Documents/RM-2012-5.pdf

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Raad voor de Rechtspraak
Projectleden

In 2008 is zij gepromoveerd op het proefschrift getiteld 'Externe openbaarheid in het strafproces'. Sindsdien maakt ze deel uit van de multidisciplinaire onderzoeksgroep die onderzoek doet naar openbaarheid en legitimiteit van internationale tribunalen.

Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:19

Leonie van Lent heeft onderwijs gegeven in verschillende vakken in de bachelor en master strafrecht, vooral over strafprocesrecht, rechtsvergelijking en mensenrechten. Sinds 2012 is zij coördinator van het vak Comparative Criminal Law, sinds 2013 is zij coördinator van Kernvak Strafrecht II. Verder geeft zij onderwijs in de vakken Inleiding Strafrecht en Strafprocesrecht en Bachelor Afstudeerwerk.

Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:19
Nevenfuncties

Redacteur van de deelredactie Rechtspraak EHRM van Delikt en Delinkwent.

Rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Holland.

Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:19
Volledige naam
Dr. L. van Lent Contactgegevens
Nicolaas Beetshuis

Boothstraat 6
3512 BW  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6903
Gegenereerd op 2017-11-22 16:05:19
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017