Academische fundamenten

Instituties voor Open Samenlevingen (IOS), strategisch onderzoeksthema van de Universiteit Utrecht, gebruikt interdisciplinair onderzoek als basis voor impact. IOS onderzoek is opgezet rond vijf streams, 5 gebieden / thema's die samen het fundament voor open samenlevingen vormen. Zo staat elke stream voor een hoeksteen die van essentieel belang is voor de opbouw of behoud van duurzame en open samenlevingen. Waar dan ook ter wereld.

Het programma sluit naadloos aan bij de grote maatschappelijke uitdagingen zoals geïdentificeerd in Horizon Europe.

De vijf IOS streams zijn: