Jaarlijks maken in Nederland zo’n 86.000 kinderen een scheiding van hun ouders mee. In hoeverre kinderen problemen ontwikkelen kan van kind tot kind verschillen.

Met het onderzoek ‘Gezinsrelaties na scheiding’ willen we meer te weten komen over veranderingen binnen gezinnen na scheiding en wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen. Deze informatie kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen met een scheiding.
We kijken naar de rol van alle gezinsleden (ouders en eventueel broers en zussen als die er zijn) en hun onderlinge relaties.

De dataverzameling van het onderzoek is inmiddels afgerond waardoor aanmelden voor deelname helaas niet meer mogelijk is. We zijn de gezinnen die hebben meegedaan erg dankbaar voor hun deelname. Op deze website vindt u meer informatie over de procedure van de dataverzameling en een korte beschrijving van de onderzoeksgroep. Ook zijn de eerste resultaten van de deelstudies binnen het project ‘Gezinsrelaties na Scheiding’ en overige studies van de promovenda op het gebied van scheiding inmiddels op de website beschikbaar.