Jaarlijks maken in Nederland zo’n 86.000 kinderen een scheiding van hun ouders mee. In hoeverre kinderen problemen ontwikkelen kan van kind tot kind verschillen.

Met het onderzoek ‘Gezinsrelaties na scheiding’ wilden we meer te weten komen over veranderingen binnen gezinnen na scheiding en wat dit betekent voor het psychosociaal welzijn van kinderen. Deze informatie kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen met een scheiding.
We keken naar de rol van alle gezinsleden en hun onderlinge relaties(ouderrelatie, ouder-kind relaties, en de broer-zus relaties).

De dataverzameling van het onderzoek is inmiddels afgerond waardoor aanmelden voor deelname helaas niet meer mogelijk is. We zijn de gezinnen die hebben meegedaan erg dankbaar. Op deze website vindt u meer informatie over de procedure van de dataverzameling en een korte beschrijving van de onderzoeksgroep.

Ook zijn de eerste resultaten van de deelstudies binnen het project ‘Gezinsrelaties na Scheiding’ en overige studies van de hoofdonderzoeker op het gebied van scheiding inmiddels op de website beschikbaar. Bovendien start in 2023 een nieuw onderzoeksproject naar de stem van het kind rondom scheiding.