Jaarlijks maken in Nederland zo’n 70.000 kinderen een scheiding van hun ouders mee. In hoeverre kinderen problemen ontwikkelen kan van kind tot kind verschillen.

Met het onderzoek ‘Gezinsrelaties na scheiding’ willen we meer te weten komen over veranderingen binnen gezinnen na scheiding en wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen. Deze informatie kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen met een scheiding.
We kijken naar de rol van alle gezinsleden (ouders en eventueel broers en zussen als die er zijn) en hun onderlinge relaties.
Aanmelden voor het onderzoek is inmiddels helaas niet meer mogelijk.