Procedure

De gegevens voor dit onderzoeksproject zijn verzameld tussen februari 2017 en december 2020 bij gezinnen waarvan ouders recent uit elkaar zijn gegaan (d.w.z. zowel formele scheidingen als ouders die niet getrouwd waren). De eerste twee jaar nadat ouders uit elkaar gaan worden over het algemeen als het meest hectisch of chaotisch gezien, waardoor we juist in deze periode gezinsprocessen wilden meten. Er waren 3 jaarlijkse huisbezoeken, wat afhankelijk van het aantal kinderen en de afgenomen onderdelen, tussen de 1,5 – 3 uur duurde.

Bij alle 3 de meetmomenten zijn vragenlijsten afgenomen bij kinderen, vader en/of moeder en leerkrachten van de kinderen. Bij kinderen van 8 t/m 10 jaar werden de vragen voorgelezen, jongeren van 11 jaar vulden de vragenlijst zelfstandig in. Ook zijn bij meetmomenten 1 en 3, gesprekken tussen ouder(s) en kind(eren) opgenomen op video. Als beide ouders meededen, zijn daarom twee aparte huisbezoeken ingepland. Tot slot hebben kinderen elk halfjaar, 14 avonden achter elkaar een korte vragenlijst ingevuld via een App. Dit hebben ze in totaal 5 keer gedaan.