Procedure

De gegevens voor dit onderzoeksproject zijn verzameld tussen februari 2017 en december 2020 bij gezinnen waarvan ouders recent uit elkaar zijn gegaan (d.w.z. zowel formele scheidingen als ouders die niet getrouwd waren). De eerste twee jaar nadat ouders uit elkaar gaan worden over het algemeen als het meest hectisch of chaotisch gezien, waardoor we juist in deze periode verscheidene gezinsprocessen wilden meten. Er waren 3 jaarlijkse huisbezoeken, die afhankelijk van het aantal kinderen en de afgenomen onderdelen, tussen de 1,5 – 3 uur duurde.

Bij alle 3 de meetmomenten zijn vragenlijsten afgenomen bij kinderen zelf, hun vader en/of moeder en leerkrachten van de kinderen. Bij kinderen van 8 t/m 10 jaar werden de vragen voorgelezen door de onderzoeker, jongeren vanaf 11 jaar vulden de vragenlijst zelfstandig in. Ook zijn bij meetmomenten 1 en 3, gesprekken tussen ouder(s) en kind(eren) opgenomen op video. Hierbij deden ze samen een conflicttaak en werd gevraagd gezamenlijk een leuk uitje te plannen. Als beide ouders meededen, zijn steeds twee aparte huisbezoeken ingepland. Tot slot hebben kinderen elk halfjaar, 14 avonden achter elkaar een korte vragenlijst ingevuld via een App. Dit hebben ze in totaal 5 keer gedaan.

Bent u onderzoeker en heeft u interesse om zelf de ‘Gezinsrelatie na Scheiding’ data te gebruiken? Dien dan een verzoek in bij de hoofdonderzoeker van het project.