Triangulatie na scheiding

Triangulatie en het welzijn van kinderen na een scheiding: Hoe werkt het en welke kinderen lopen meer risico?

Triangulatie binnen gezinnen verwijst naar het (ongepast) betrekken van kinderen in het ouderlijk systeem. Het betreft o.a. ouderlijk gedrag waarbij kinderen onder druk worden gezet om partij te kiezen, ze gebruikt worden als boodschapper of 'tussenpersoon' en er negatief gesproken wordt over de andere ouder in het bijzijn van het kind. Eerder onderzoek laat zien dat kinderen met gescheiden ouders een groter risico hebben om dit type gedrag van ouders te ervaren, wat  samenhangt met meer probleemgedrag bij kinderen. Toch weten we nog weinig over hoe triangulatie precies doorwerkt in het welzijn van kinderen en of er kinderen zijn die mogelijk gevoeliger zijn voor dit soort gedrag van ouders na scheiding.

In deze studie hebben we daarom gebruik gemaakt van de vragenlijsten die kinderen hebben ingevuld in het project 'Gezinsrelaties na scheiding'. Hierbij hebben we geprobeerd om antwoord te geven op de vraag of interne processen en gedachten van kinderen mogelijk kunnen verklaren waarom triangulatie gerelateerd is aan meer problemen bij kinderen. De processen die wij hebben onderzocht zijn: Het ervaren van loyaliteitsconflicten door jongeren, zichzelf de schuld te geven van de scheiding en het hebben van een lagere zelfbeeld of eigenwaarde. Bovendien hebben we ook gekeken of kinderen die gevoeliger zijn voor hun omgeving en kinderen die meer empathie hebben, mogelijk meer last hebben van triangulatie in vergelijking met kinderen die minder gevoelig zijn en minder empathisch zijn.

Deze studie is ingediend bij een wetenschappelijk tijdschrift en wordt momenteel beoordeeld door andere wetenschappers met expertise op het gebied van gezinsrelaties na scheiding. Zodra de studie als kwalitatief voldoende wordt beoordeeld, zullen we de resultaten en de weblink naar de volledige (Engelstalige) studie hier plaatsen.