Samenwerken

Het Utrecht Center for Game Research stimuleert samenwerking op het gebied van onderzoek met maatschappelijke impact en innovatie. Kijk eens bij onze huidige projecten om een beeld te krijgen van de projecten waar we nu aan werken.

Met ons samenwerken heeft verschillende voordelen:

  1. Uitstekende onderzoekers met brede game-gerelateerde expertise, van mediastudies tot informatica, met ervaring in toepassingsgebieden van gezondheidszorg en onderwijs tot veiligheid en slimme steden.
  2. De Universiteit Utrecht is de beste onderzoeksuniversitieit in Nederland (zie Shanghai Ranking 2015).
  3. Samenwerken biedt mogelijkheden voor aanvullende financieringsmogelijkheden, zoals programma's van NWO, STW en de EU.
  4. Games zijn een belangrijk thema voor Utrecht als stad en regio, met veel samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, bedrijven en lokale overheden. 

We staat altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden met andere kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. We horen graag welke uitdagingen uw organisatie heeft en hoe deze gerelateerd kunnen zijn aan gameonderzoek. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie en om mogelijke samenwerking te bespreken.

Valorisatie

Utrecht Holdings is het kennisoverdrachtsinstituut van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Het richt zich op het benutten en commercialiseren van academisch onderzoek en ondersteunt onderzoekers bij het maken van en investeren in innovaties. Martin Kempen verkent en bekijkt veelbelovende onderzoeksmogelijkheden voor het Utrecht Center for Game Research. Neem contact op met Martin Kempen om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken.