Onderzoek

Het Utrecht Center for Game Research heeft vier onderzoekslijnen:

Ontwerp en ontwikkeling

We ontwerpen en ontwikkelen aantrekkelijke games, virtuele werelden en hybride omgevingen waarin de werkelijkheid en het virtuele verweven zijn, door gebruik te maken van technologische en conceptuele innovaties. Hoe kunnen we games als medium en gamecreatie verbeteren? Hoe beïnvloeden verschillende technische innovaties, zoals vooruitgang in de kunstmatige intelligentie, softwaresystemen en interactietechnologieën, het ontwerp en de ontwikkeling van games?

Gebruikers en gebruiksvormen

We bestuderen gebruikers en gebruiksvormen die zich richten op natuurlijke en spelmatige interactie, participatie en communicatie. Hoe kunnen we spelers betrekken in een betekenisvol spel en hoe kunnen we specifieke doelen bereiken met games? Hoe kunnen we games ontwikkelen als persuasieve technologieën en welke rol spelen ze in de gezondheidszorg, stedelijke planning ('the playable city') en advertenties?

Validatie

We kijken naar de validatie van de effectiviteit en efficiëntie van 'serious games', inclusief de positieve en negatieve impact die het spelen van games kan hebben op de gebruiker. Hoe kunnen we de vaardigheden, kennis en attitude meten die de gebruiker opgedaan heeft door het spelen van een game? En hoe bepalen we hoe deze vaardigheden en kennis gebruikt worden in het echte leven?

Betekenis en culturele context

We onderzoeken de betekenis en culturele context van digitale games, met een bijzondere focus op de meerwaarde van gerelateerde media, representaties en percepties. Hoe komt betekenis tot stand tussen spelers, de game-industrie en verschillende gamegerelateerde subculturen? Wat is de rol van games in de hedendaagse cultuur, met betrekking tot verslaving, marketing, esthetiek (in het bijzonder gamemuziek) en de onlosmakelijke wereldwijde gameculturen?

Bekijk de betrokken onderzoeksgroepen