Over ons

Het Utrecht Center for Game Research is opgericht door de onderwijs- en onderzoeksgroepen van de Universiteit Utrecht die zich bezig houden met games. Het bestuur bestaat uit prof.dr. Remco Veltkamp (Bètawetenschappen) en prof.dr Joost Raessens (Geesteswetenschappen). Ons doel is om bij te dragen aan de mondiale ontwikkelingen met betrekking tot serious games en toegepaste games, d.w.z. games die ontwikkeld zijn met een doel anders dan entertainment. We investeren niet alleen in onderzoek, maar ook in een breed terrein van gamegerelateerd onderwijs en in samenwerking met het bedrijfsleven en de academische wereld.

Door netwerkbijeenkomsten te organiseren, valorisatie te ondersteunen en seed money beurzen te bieden aan interdisciplinaire projecten, werkt het Utrecht Center for Game Research actief aan de volgende drie aandachtsgebieden:

Versterken van interdisciplinair onderzoek

We stimuleren samenwerking door onderzoekers van verschillende disciplines samen te brengen, zowel in nationale als internationale context. Samenwerking, standaardisatie van onderzoeksactiviteiten en het samenbrengen van complementaire expertisegebieden zullen leiden tot beter onderzoek en onderwijs. We hebben een universiteitsbrede infrastructuur opgericht waarbinnen gezamelijke seminars, colloquia en subsidieaanvragen gecoördineerd worden. Onze promovendi werken over de grenzen van specifieke onderzoeksdisciplines heen.

Uitbreiden van onderzoeksvolume

We stimuleren en ondersteunen bij het schrijven van nationale (NWO, CLICKNL) en internationale (Horizon2020, ERC) onderzoeksvoorstellen. We moedigen de vorming van structureel ingebedde internationale onderzoeksnetwerken aan. Onze voortdurende samenwerking met partners uit het bedrijfsleven leidt tot continue nieuwe investeringen. De toename in de zichtbaarheid van onze onderzoeks- en onderwijsactiviteiten heeft ertoe geleid dat het Utrecht Center for Game Research een vanzelfsprekende partner is in internationale initiatieven. Door internationale conferenties, summerschools en master- en PhD-programma's trekken we de beste en slimste (onderzoeks)masterstudenten en promovendi aan.

Vergroten van impact

Het combineren van complementaire expertisegebieden maakt ons onderzoek relevanter voor zowel de academische wereld als de samenleving. Met de ondersteuning van de Research Support Offices blijven we praktische toepassingen vinden voor onze academische kennis binnen de onderzoeksonderwerpen die relevant zijn voor de samenleving. We ondersteunen gemeenschappelijk producten zoals wetenschappelijke publicaties over ingebed onderzoek. De collectieve onderzoeksgroepen vormen een erkende kern van expertise en ervaring welke een innovatief onderzoeksprogramma bepaalt. Dit geeft ons een sterke positie om lokale, nationale en internationale onderzoeksagenda's te beïnvloeden.