Onderwijs

Bachelor:

Master:

Onderzoeksmaster:

Graduate Programme:

Bachelor

Gametechnologie

In het studieprogramma Gametechnologie leer je de basis van informatica die nodig is om computergames en virtuele werelden te creëren, waaronder programmeren, netwerken, interactietechnologie en kunstmatige intelligentie. Daarnaast leer je samen te werken in een team met gameontwikkelaars. Aan het eind van dit studieprogramma behaal je een bachelordiploma Informatica met een specialisatie in Gametechnologie. Na voltooing van het studieprogramma kun je het tweejarige masterprogramma Game & Media Technology volgen, alsmede vele andere masterprogramma's in de informatica en informatiekunde.

>> Lees meer over de bacheloropleiding Gametechnologie.

Minor Game Studies

De minor Game Studies is bedoeld voor studenten met affiniteit voor het bestuderen van games en spellen, met name computergames. Dit maakt de minor ideaal voor studenten die hun kennis van games als cultureel fenomeen willen verbreden en voor studenten die games in een bredere context willen benaderen. Naast kunstgeschiedenis, filosofie, communicatiewetenschap en literatuurwetenschap horen hier ook de perspectieven vanuit bètawetenschappen en sociale wetenschappen bij. De minor Game Studies is een uitstekende voorbereiding voor het masterprogramma Nieuwe Media en Digitale Cultuur.

>> Lees meer over de minor Game Studies

Master

Nieuwe Media en Digitale Cultuur

Tijdens het eenjarige masterprogramma Nieuwe Media en Digitale Cultuur duik je in de vele aspecten van wat het betekent om in een tijdperk van nieuwe media te leven. Onder begeleiding van een internationaal team van ervaren wetenschappers werk je mee aan onderzoeksprojecten en leer je kritisch te reflecteren op hoe hedendaagse culturen gevormd worden door games, sociale media, internetactivisme, apps, datavisualisatie, mobiele apparaten en participatieve platformen. Je loopt ook een onderzoeksstage om je theoretische kennis aan te vullen met praktische ervaring. Door actief deel te nemen aan lopend onderzoek bouw je een uitgebreid netwerk van internationale connecties op om je te helpen bij de start van je carrière.

>> Lees meer over de masteropleiding Nieuwe Media en Digitale Cultuur.

Onderzoeksmaster

Game and Media Technology

De onderzoeksmaster Game and Media Technology geeft je zowel fundamentele als toegepaste kennis van de technieken om games, interactieve virtuele werelden, afbeeldingen, video en muziek te bouwen en te analyseren. Zowel het technologische perspectief als het gebruikersperspectief worden bekeken. Je leert onderzoek uitvoeren, analyseren en wetenschappelijke vraagstukken oplossen. Deze kennis en vaardigheden vormen samen de instrumenten voor het ontwikkelen van games, webservices, interactieve systemen, onderwijs- en trainingsmodules, e-coaches en simulaties. Game and Media Technology-alumni werken op verschillende plekken in bedrijfsleven en onderzoek.

>> Lees meer over de masteropleiding Game and Media Technology.

Media and Performance Studies

De onderzoeksmaster Media and Performance Studies richt zich op een breed scala van media- en performancefenomenen die voorkomen in de hedendaagse cultuur, inclusief digitale media zoals online (sociale) media, games en mobiele en/of locatiegebaseerde media. We benaderen dit onderzoeksgebied vanuit een vergelijkend perspectief, waarbij de focus vooral ligt op de positie van opkomende media binnen culturele transities, alsmede op de relaties tussen media, cultuur en de maatschappij in een mondiale context. Studenten volgen gamegerelateerde vakken, tutorials, stages en onderzoek in het buitenland, en schrijven hun scriptie op het gebied van game-onderzoek. Dit programma leidt je op als onderzoeker binnen het media- en presentatieonderzoek en bereidt je voor op een promotietraject of een onderzoeksgerichte functie binnen de overheid of de publieke of culturele sector.

>> Lees meer over de masteropleiding Media and Performance Studies.

Graduate programme

Game Research

Het Graduate Programme Game Research richt zich op games vanuit het oogpunt van zowel informatica als geesteswetenschappen. We verzorgen onderzoek en onderwijs over de ontwikkeling, toepassing en socio-culturele contexten van (serious) games en simulaties, waronder persuasieve technologieën en interactie, kunstmatige intelligentie, softwaretechnologie en virtuele werelden. Toepassingsgebieden zijn onder andere spelmatige slimme steden, gezondheid, onderwijs en veiligheid. We gebruiken hierbij innovatieve gametechnologieën en -concepten, inclusief het ontwerp, productie, validatie, inzet en nieuwe vormen van gamegebruik in sociale contexten. Aanmelding voor het Graduate Programme is mogelijk voor studenten van de masterprogramma's Game and Media Technology en Media and Performance Studies.

>> Lees meer over het Graduate Programme Game Research.