Understanding decision-making and human-AI collaboration by railway planners

Talha Ozudogru of the AI & Mobility Lab

In dit project heeft promovendus Talha Özüdoğru het doel om beter te begrijpen hoe spoorwegexperts hun taken uitvoeren en hoe ze beter ondersteund kunnen worden in hun beslissingen door Artificial Intelligence (AI) systemen.

De context van het project is dat door toenemende zorgen over het milieu en het verlangen naar groene vervoersopties de vraag naar spoorwegvervoer elke dag toeneemt. Het aanleggen van nieuwe rails, vooral in dichtbevolkte gebieden, is zowel een uitdaging als duur. Daarom is het optimaliseren en maximaliseren van de efficiëntie in het gebruik van de bestaande sporen een hoge prioriteit.

De toekomst van spoorweginfrastructuurplanning vereist een geavanceerde wisselwerking tussen menselijke expertise en Artificial Intelligence-systemen. In de spoorwegsector nemen experts (specifiek spoorwegplanners en spoorverkeersregelaars) beslissingen in scenario's waarin veel op het spel staat. In deze scenario's is volledige automatisering vaak ongewenst, niet alleen om hoe belangrijk de uitkomst is maar ook omdat menselijke experts hun domeinkennis kunnen gebruiken om het succes van hun taak te garanderen. Om AI-systemen optimaal te gebruiken, is het daarom belangrijk om te begrijpen hoe menselijke planners hun werk doen en hoe AI-systemen hen kunnen ondersteunen in hun taak. Bijvoorbeeld, hoe kan interactie met deze systemen beslissingen van mensen beïnvloeden? En hoe kunnen we de plannen die door AI-algoritmes worden gemaakt uitleggen aan mensen?

Met deze studie onderzoekt Talha Özüdoğru hoe mensen beslissingen nemen tijdens interactie met AI-systemen. Hij doet dit in samenwerking met NS en ProRail.

Onderzoeker

Talha Özüdoğru Msc

Academisch begeleiders

Dr. C.P. Janssen, Dr. L. Van Maanen, Dr. S. Renooij, Prof. Dr. M. Dastani

Financierder en (co-)financierende niet-academische partners

NS, ProRail, NWO, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat