Over het AI & Mobility Lab

Vervoersorganisaties, distributeurs en publieke organisaties hebben grote uitdagingen waar onderzoek op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) een bijdrage aan kan leveren. Openbaar vervoer, wegverkeer, logistiek en menselijk bewegingsgedrag zorgen voor vraagstukken over veiligheid, robuustheid, toegankelijkheid, efficiƫntie en meer. In het AI & Mobility Lab werken wij samen met verschillende organisaties om innovatieve AI-technieken te ontwikkelen voor uitdagingen in mobiliteit en openbaar vervoer.

Mobiliteit is volop in beweging. Vooral in de steden wordt het steeds drukker en door toenemende investeringen in duurzaamheid worden alternatieven voor de eigen benzine of diesel auto steeds belangrijker. Reizigers zullen vaker gebruik maken van combinaties van verschillende vormen van mobiliteit en openbaar vervoer. Openbaar vervoer wordt meer geƫlektrificeerd en zal naar verwachting een cruciale rol spelen in het toekomstige vervoer.

Artificial Intelligence zal een sterke bijdrage gaan leveren aan deze ontwikkelingen. Er zijn belangrijke uitdagingen in management en aansturing van voertuig- en passagiersstromen, planning van de infrastructuur, en de ontwikkeling van nieuwe tools en platforms voor koppeling van vraag en aanbod zoals MaaS (Mobility as a Service). In het lab wordt onder andere gewerkt aan data-driven technieken, operations research, algoritmen, human-centered AI en agent-based simulation. Met een combinatie van deze technieken streven we naar een sterke maatschappelijke impact.