Planning at railway hubs

De NS moet een grote vloot treinstellen onderhouden. Buiten de spitsuren moeten de treinen worden geparkeerd, schoongemaakt, geïnspecteerd en aangekoppeld vóór ze weer gebruikt worden in het volgende spitsuur. Door de beperkte ruimte op de servicelocaties ontstaat hier een moeilijk roosterprobleem voor de NS. We hebben een plaatselijk zoekalgoritme ontwikkeld, wat het eerste algoritme is dat een haalbaar rooster kan vinden binnen redelijke tijd. We hebben ook maatregelen onderzocht om de robuustheid van de roosters te verbeteren en we hebben personeelsroosters toegevoegd. De NS heeft onze algoritmes verder ontwikkeld en is van plan ze in gebruik te nemen voor de komende jaren.

Onderzoeker

Roel van den Broek

Academische begeleiders

Dr. Han Hoogeveen, Dr. ir. Marjan van den Akker

Financierder en (co-)financierende niet-academische partners

NS