PLanning sUStainable publIC Transport (PLUS ICT)

Buses at Utrecht Science Park

Openbaar vervoer is een belangrijke dienst voor een samenleving omdat het de mobiliteit vergroot. Om het openbaar vervoer betaalbaarder, schoner en uitgebreider te maken, moeten we onze vervoerssystemen op een efficiënte manier ontwerpen. Voor deze uitdagingen richten wij ons op het ontwerpen en testen van nieuwe algoritmen en benaderingen voor het plannen van elektrische bussen en de bijbehorende taken. Naast het zoeken naar verbeteringen voor het plannen van afzonderlijke delen zoals bussen of chauffeurs, kijken we ook naar de integratie en het oplossen van de technische uitdagingen die uit deze combinatie voortvloeien. Hiervoor werken we nauw samen met Qbuzz en gebruiken we hun gegevens, scenario’s en expertise om de bruikbaarheid van onze algoritmen te ontwerpen en te verifiëren.

Zo zijn we onlangs een nieuw project gestart waarbij we naar de gunstigste tijdstippen zoeken om de batterijen van de elektrische bussen op te laden. Op deze manier maken we niet alleen het openbaar vervoer betaalbaarder, maar zorgen we er ook voor dat de vraag naar elektriciteit beter wordt afgestemd op het aanbod.

Projectleider

Dr. M.E. van Kooten Niekerk

Wetenschappelijke begeleiders

dr. J.A. Hoogeveen, dr. ir. M. van den Akker

Subsidieverstrekker / (mede)financierende niet-academische partners

Qbuzz