Improving the resilience of railway systems

twee Nederlandse treinen, intercity en sprinter in een Nederlands station

Mijn onderzoek gaat over verspreidingsverschijnselen binnen complexe netwerken. Spoorwegsystemen zijn een perfect voorbeeld, vooral als het gaat om hun dynamiek bij grootschalige verstoringen. Van tijd tot tijd kunnen verstoringen die eerst nog lokaal zijn, zoals ongelukken of systeemstoringen, uitmonden in grote verstorende gebeurtenissen op zewlfs landelijke schaal. In samenwerking met spoorwegorganisaties NS en ProRail willen wij dergelijke gebeurtenissen voorspellen en voorkomen. Dit doen we door met voorspellingsmodellen te analyseren hoe vertragingen zich ontwikkelen en de dienstregelingen te bestuderen. Ook hebben we statistische analyses zoals Principal Component Analysis toegepast op zowel Nederlandse als internationale spoorgegevens.

Mark Dekker
Mark Dekker

Onderzoeker

Mark Dekker (Departement Informatica)

Wetenschappelijke begeleiders

Dr. D. (Deb) Panja

Subsidieverleners / (mede)financierende niet-academische partners

NWO, NS, ProRail, TNO