Aanmelden

Wilt u uw juridische uitdagng aanmelden bij de Law Clinic? Vult u dan onderstaand fomulier zo gedetailleed mogelijk in.

  1. Uw naam;
  2. De naam van uw bedrijf;
  3. Email;
  4. Telefoonnummer;
  5. Een omschrijving van uw juridische uitdaging die u wilt voorleggen aan de Stichting Law Clinic; en
  6. Acceptatie van de algemene voorwaarden van de Stichting Law Clinic.

Na ontvangst van uw bericht zal de Law Clinic uw verzoek in overweging nemen en beoordelen of het aansluit bij de doelstellingen van de Clinic.