Voor bedrijven

Man legt iets uit met handen, voor laptop, schrift en telefoon

Juridische hulp van excellente Utrechtse rechtenstudenten

Als jonge of kleine onderneming, start-up of scale-up, kunt u tegen uiteenlopende juridische problemen aanlopen. Gespecialiseerd advies is van cruciaal belang, maar niet voor iedereen betaalbaar. Hoe beschermt u uzelf en uw onderneming?

De Utrecht Law Clinic biedt startups en scale-ups uit de regio Utrecht de mogelijkheid om juridische uitdagingen waar u bij het ondernemerschap tegenaan loopt, voor te leggen aan rechtenstudenten. De geselecteerde studenten geven u, onder begeleiding van universitaire docenten of advocaten of notarissen van Van Benthem en Keulen, advies om mogelijke juridische risico‚Äôs te  voorkomen of ze staan u bij in een juridische procedure. Tegelijkertijd biedt u deze studenten de ruimte om praktijkervaring op te doen.

Studenten van de Utrecht Law Clinic gaan langere tijd, diepgaand aan de slag met uw vraag en komen daarna met een gedegen juridisch advies bij u terug. De gevorderde rechtenstudenten die hierin werken, worden pro bono begeleid en ondersteund door Van Benthem & Keulen advocaten en notariaat en docenten Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

Uw juridische uitdaging

U kunt bij de Law Clinic terecht voor een breed scala aan juridische uitdagingen. Afhankelijk van uw organisatie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan advisering over het contractenrecht, het ondernemingsrecht, het intellectueel eigendomsrecht, het arbeidsrecht, het bestuursrecht of het aanbestedingsrecht. De inhoudelijke omvang van de advisering wordt altijd afgestemd met het bestuur van de Stichting Law Clinic, dat zich daarnaast  altijd het recht voor om niet in te gaan op een adviseringsverzoek.

Betaalbaar juridisch advies

De vergoeding voor de advisering binnen de Clinic is eenmalig 75,- euro. Dit symbolische bedrag wordt gebruikt om onkosten, zoals bijvoorbeeld de reiskosten van studenten, te dekken. De medewerkers van de Universiteit Utrecht en Van Bethem en Keulen werken pro bono aan de begeleiding van de studenten. De Stichting Law Clinic, met wie u in voorkomend geval ook een overeenkomst sluit waaronder de juridische advisering plaats vindt, heeft geen winstoogmerk.

Meer informatie over het in behandeling nemen van uw juridische uitdaging, leest u op de pagina selectiecriteria.
 

Ondernemers vertellen wat ze aan de Utrecht Law Clinic gehad hebben.