Dr. Scott Douglas

Dr. Scott Douglas

Scott Douglas is universitair docent in publiek management aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), met een focus op prestatiemanagement in samenwerkingsverbanden. Hiervoor promoveerde hij aan de Universiteit van Oxford bij Christopher Hood en werkte hij als strategieconsultant bij The Boston Consulting Group. Scott leidt de evaluatie van complexe overheidsinterventies bij problemen zoals radicalisatie, kinderen met obesitas, en analfabetisme. Hij is mede-oprichter van de open database Collaborative Governance Case Database

Hoe kunnen we de voortgang die we maken bij het aanpakken van de moeilijkste problemen in de wereld beoordelen?

Scott Douglas is lid van de Utrecht Young Academy, een ontmoetingsplek voor jonge talentvolle wetenschappers, sinds 2019.