Testimonials

 • Het contact met docenten is laagdrempelig zodat er een persoonlijke sfeer heerst

  In de master Staats- en bestuursrecht heb ik mij kunnen verdiepen in verschillende belangrijke onderwerpen. Door het volgen van de specialisatie Recht voor een duurzame leefomgeving ontstond er voor mij een goede mix van enerzijds het uitpluizen van milieurechtelijke regelingen en anderzijds nadenken over democratie en de huidige parlementaire inrichting. Er werd zelfs een keuzevak Circulaire economie aangeboden, waarbij we in een klein groepje nadachten over het inzetten van mogelijke juridische instrumenten om zeer actuele problemen op te lossen, zoals de ‘plastic soep’ in de oceaan.  Hier heb ik uiteindelijk met veel motivatie mijn scriptie over geschreven. Het werken en discussiëren in kleine groepen is typerend voor deze master en het contact met docenten is laagdrempelig zodat er een persoonlijke sfeer heerst.
  In de master ligt de nadruk, anders dan in de bachelor, op het onder de knie krijgen van vaardigheden als presenteren, pitchen en pleiten. Ook oefen je met het schrijven van stukken zoals papers, bezwaarschriften en juridische adviezen voor bedrijven of gemeentes, waardoor je praktijkgericht leert schrijven. Dit komt goed van pas op de arbeidsmarkt en het vele oefenen maakt dat ik nu tijdens mij Phd met meer zelfvertrouwen mijn stukken schrijf! Maar ook voor een niet-onderzoeksgerelateerde baan is dit een geschikte master: door het deelnemen aan de VAR-pleitwedstrijd heb ik bijvoorbeeld pleittrainingen gekregen van advocaten en rechters, waardoor je én goed leert pleiten maar ook een idee krijgt van de werkzaamheden van deze beroepsgroep in het bestuursrecht. Al met al: de kleinschaligheid én de veelzijdigheid van deze master zijn de ingrediënten voor een bijzonder jaar en goede ontplooiing van jezelf gericht op de toekomst!

  Nina de Boer
  LLM Staats-en bestuursrecht

 • Een uitstekende keuze voor studenten met een hart voor het publieke domein.

  Staats- en bestuursrecht is een kleinschalige master waar de hoofdlijnen van het staats- en bestuursrecht op hoog niveau worden bijgebracht. Binnen de master kun je je verdiepen via een bepaalde track. Zelf heb ik de specialisatie Instrumenten van overheidssturing gevolgd. Een mooie kans, omdat bijvoorbeeld onderwerpen zoals wetgeving en begroting in relatief veel rechtenstudies onderbelicht blijft, terwijl deze heel belangrijk zijn in het publieke domein. Daarnaast heb ik via de Capita (keuzevakken) ook nog geproefd aan het milieurecht en de juridische kant van openbare ordehandhaving.
  Naast de inhoud is er ruim kans om praktische ervaring op te doen. Dit kan via het Practicum Procederen en voor degenen die daarvoor kiezen is er de VAR pleitwedstrijd of het tweejaarlijkse Studentenparlement. Zelf heb ik deelgenomen aan het studentenparlement, waar je het wetgevingsproces als Kamerfractie kunt ervaren met als sluitstuk een plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Tot slot wordt er door de kleinschaligheid goed naar studenten geluisterd. Er is persoonlijke aandacht voor iedereen die dat nodig heeft en er is ruimte voor maatwerk. De kleinschaligheid werkt ook door in de onderwijskwaliteit. Doordat je je medestudenten en docenten goed kent, brandt de discussie al snel los. Al met al, voor de student die geïnteresseerd is in vraagstukken op het (semi)publieke domein: een uitstekende keuze!

  Kees Gillesse
  LLM Staats- en bestuursrecht
  Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg 2019-2020

 • Een uitstekende keuze voor jouw toekomst!

  Ernst Plambeck

  Voor mezelf heb ik altijd een toekomst gezien binnen het staats- en bestuursrecht. Nadat ik mijn bacheloropleiding in Utrecht heb afgerond, heb ik gekeken waar ik mijn master zou volgen. Omdat Staats- en bestuursrecht in Utrecht al sinds jaar en dag gedegen wordt gegeven, heb ik ook mijn master in Utrecht gedaan. Gedurende mijn masterperiode hebben zich binnen het omgevingsrecht verschillende grote ontwikkelingen voorgedaan. Gelukkig heb ik het stelsel voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Wabo-stelsel allebei meegekregen. Dit was heel prettig toen ik na mijn studie aan de slag ging als jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en te maken kreeg met ‘oude’ en ‘nieuwe’ zaken.

  Daarnaast doen de docenten veel relevant onderzoek. Zij hebben daardoor veel praktische kennis en dragen dit ook over. Zo weet je als student wat je na je studie kan verwachten als je aan de slag gaat. Natuurlijk moet je in de praktijk nog veel leren en moet je je de verschillende vaardigheden waarmee je een besluit, beroepschrift of uitspraak kunt afleveren nog eigen maken. Toch draagt het onderwijs in Utrecht daar op een goede wijze aan bij met de meer praktisch vormgegeven vakken.

  Mij werd aangeraden om de master Legal Research te volgen, als ik zou willen promoveren. Door deze master te combineren met de master Staats- en bestuursrecht, heb ik enerzijds genoeg inhoudelijke kennis opgedaan om als jurist bij de Afdeling te beginnen. Anderzijds kreeg ik wel de gelegenheid om een onderzoeksvoorstel te schrijven tijdens mijn master. Een half jaar later hoorde ik dat de NWO mijn voorstel honoreerde, en keerde ik vanuit het Haagse weer terug naar Utrecht, waar ik als promovendus onderzoek doe naar de legitimiteit en effectiviteit van het Europese waterkwaliteitsbeleid in Duitsland, Engeland en Nederland.

  Staats- en bestuursrecht in Utrecht: een uitstekende keuze voor jouw toekomst!

  Ernst Plambeck
  LLM Staats- en bestuursrecht

 • Het is fijn om al tijdens je studie te kunnen proeven van de praktijk

  Rut Wingens

  De master Staats- en bestuursrecht biedt een gebalanceerde combinatie tussen voldoende diepgang in de algemene staats- en bestuursrechtelijke onderwerpen en een goede selectie van verschillende omgevingsrechtelijke vakken.

  Inmiddels ben ik werkzaam als advocaat op de afdeling bestuursrecht bij Stibbe in Amsterdam. Wij behandelen veel omgevingsrechtelijke zaken en iedere dag ondervind ik de voordelen van de kennis en vaardigheden die ik tijdens mijn studie heb opgedaan. De wetgeving binnen het omgevingsrecht verandert heel snel en om de ontwikkelingen goed te kunnen volgen en begrijpen is een gedegen kennis van het complexe systeem in de praktijk heel belangrijk. De specialisatie over Omgevingsrecht heeft mij hiervoor een belangrijke basis geboden. Daarnaast komen ook de praktische vaardigheden die ik tijdens mijn studie heb opgedaan heel goed van pas. Door deelname aan de VAR pleitwedstrijd heb ik kunnen oefenen op het schrijven van processtukken en het houden van een sterk pleidooi. Deze vaardigheden zijn voor een advocaat onmisbaar! Het is  fijn om al tijdens je studie te kunnen proeven van de praktijk.

  Rut Wingens
  LLM Staats- en bestuursrecht
  Advocaat bij Stibbe