Testimonials

 • Het is fijn om al tijdens je studie te kunnen proeven van de praktijk

  Rut Wingens

  De master Staats- en bestuursrecht biedt een gebalanceerde combinatie tussen voldoende diepgang in de algemene staats- en bestuursrechtelijke onderwerpen en een goede selectie van verschillende omgevingsrechtelijke vakken.

  Inmiddels ben ik werkzaam als advocaat op de afdeling bestuursrecht bij Stibbe in Amsterdam. Wij behandelen veel omgevingsrechtelijke zaken en iedere dag ondervind ik de voordelen van de kennis en vaardigheden die ik tijdens mijn studie heb opgedaan. De wetgeving binnen het omgevingsrecht verandert heel snel en om de ontwikkelingen goed te kunnen volgen en begrijpen is een gedegen kennis van het complexe systeem in de praktijk heel belangrijk. De specialisatie over Omgevingsrecht heeft mij hiervoor een belangrijke basis geboden. Daarnaast komen ook de praktische vaardigheden die ik tijdens mijn studie heb opgedaan heel goed van pas. Door deelname aan de VAR pleitwedstrijd heb ik kunnen oefenen op het schrijven van processtukken en het houden van een sterk pleidooi. Deze vaardigheden zijn voor een advocaat onmisbaar! Het is  fijn om al tijdens je studie te kunnen proeven van de praktijk.

  Rut Wingens
  LLM Staats- en bestuursrecht
  Advocaat bij Stibbe

 • De master SBR is een uitstekende voorbereiding op het werkende leven

  Coen Modderman

  Ik heb met zeer veel plezier de master Staats- en bestuursrecht (SBR) aan de Universiteit Utrecht gedaan. Gedurende mijn gehele bachelor (eveneens aan de UU) lag mijn interesse voornamelijk bij het staats- en bestuursrecht en dus was de keuze voor deze master geen moeilijke. Naast de inhoud spraken ook de opbouw van de master en de bij deze master betrokken docenten mij erg aan. In de master SBR worden allerlei belangrijke juridische vaardigheden uitvoerig getraind. Uiteraard wordt er veel kennis overgedragen in de vakken, maar de master SBR levert meer op dan alleen staats- en bestuursrechtelijke kennis. Zo oefen je met pleiten (voor een echte rechter en in de Rechtbank Midden-Nederland) en schrijf je onder meer een annotatie, een pleitnota, een wetsvoorstel, papers en natuurlijk je scriptie. Mede hierdoor is de master SBR een uitstekende voorbereiding op het werkende leven.

  Tijdens mijn master nam ik deel aan het Honoursprogramma. Het is een mooie aanvulling op het curriculum en een interessante manier om gedurende je master inhoudelijk met andere rechtsgebieden in aanraking te blijven komen. Als persoonlijke invulling van het programma mocht ik een jaar lang aan een onderzoek werken onder begeleiding van prof. Gerdy Jurgens. Het was uiterst leerzaam om van zo’n ervaren onderzoeker uitvoerige begeleiding te krijgen bij het doen van onderzoek. Wat ik ten slotte zou willen aanbevelen is om tijdens de master SBR (of al eerder natuurlijk) lid te worden van Politeia, de Utrechtse studievereniging voor staats- en bestuursrecht. Politeia organiseert interessante excursies, inhoudelijke bijeenkomsten en ook een studiereis. Verder kan je een actieve bijdrage leveren in het bestuur of in een commissie.

  De master SBR is ook een zeer goede voorbereiding  op het werkende leven. De schrijfopdrachten die ik al eerder noemde, zijn een goede voorbereiding op het werk als onderzoeker (net als het honoursprorgamma overigens, mocht je ervoor kiezen hieraan invulling te geven met het doen van onderzoek). Mijn activiteiten bij Politeia en Sirius (studievereniging Utrecht Law College) hebben ervoor gezorgd dat ik inzicht kreeg in de functie(s) en de mogelijkheden van en binnen een studievereniging, waar ik nu bij Tilia nog dikwijls profijt van heb.

  Coen Modderman
  LLM Staats- en bestuursrecht

 • In dit masterprogramma is veel ruimte voor discussie op hoog niveau

  Narda Kooij

  Mijn interesse voor dit vakgebied is gewekt toen ik stage liep bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gedurende mijn stage kwam ik er achter hoe leuk ik het vond om bezig te zijn met ontwikkelingen in de maatschappij. De master Staats- en bestuursrecht sluit hier perfect bij aan. Het is een programma waar veel ruimte is voor discussie op hoog niveau over maatschappelijke onderwerpen. Ik heb hier van geleerd op een andere manier naar bepaalde onderwerpen te kijken. Daarnaast vind ik dat de master mij goed heeft voorbereid op de arbeidsmarkt. Je wordt aangemoedigd om stage te lopen en je komt geregeld in contact  met mensen uit de praktijk. Tijdens een intensief practicum dat ik gevolgd heb, hebben wij kennis genomen van de rechtspraktijk. Met behulp van tips van verschillende mensen uit de praktijk hebben wij processtukken geschreven. De ontknoping van het practicum vond plaats in de Rechtbank Midden Nederland, waar een rechter en verschillende advocaten ons op de proef stelden. Voor mij was de master Staats- en bestuursrecht zeer leerzaam. Vind je het leuk om over maatschappelijke onderwerpen na te denken en er over te discussiëren, dan kan ik deze master zeker aanraden!

  Narda Kooij
  LLM Staats- en bestuursrecht

 • Je wordt uitgedaagd om een kritische mening te vormen over uiteenlopende onderwerpen

  Mathilde de Boer

  Of het nou gaat om het bord dat je verbiedt je fiets op een bepaalde plek te parkeren of de bouw van een nieuwe kolencentrale, Staats- en bestuursrecht is altijd relevant, voor iedereen. Het is voor mij een tastbaar rechtsgebied dat je leven dagelijks beïnvloedt. De beslissing om in Utrecht mijn master te gaan volgen na hier mijn bachelor te hebben afgerond, was snel gemaakt. De opbouw van het programma is logisch en er wordt voldoende keuzeruimte geboden om er je eigen draai aan te kunnen geven. Daarbij zijn de docenten erg goed en benaderbaar, waardoor de stof verdiepend kan worden behandeld en er een fijne sfeer heerst. Dat de groepen over het algemeen wat kleiner zijn helpt daar uiteraard bij!

  In de opleiding word je uitgedaagd om een kritische mening te vormen over uiteenlopende onderwerpen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van het schrijven van papers en wetsvoorstellen, het geven van presentaties en het pleiten voor een rechtbank. Daaraan heb ik een (naar ik hoop) scherp analytische blik ontleend en het zelfvertrouwen gekregen om een vraagstuk goed aan te pakken. Dit merkte ik bijvoorbeeld tijdens mijn stages bij een Natuurstichting en een advocatenkantoor. Daarnaast heb ik meegedaan aan de VAR-pleitwedstrijd en de GrondwetStrijd in het kader van 200 jaar Koninkrijk, waardoor ik van alle aspecten van het Staats- en bestuursrecht in de praktijk iets heb meegekregen.

  Na het voltooien van mijn scriptie lonkt vooralsnog de advocatuur, maar de mogelijkheden zijn eindeloos. Als ik een onderwerp tegen het lijf loop dat me echt aanspreekt zou ik misschien wel willen promoveren. Wat het ook gaat worden, ik heb hoe dan ook vertrouwen in een mooie toekomst.

  Mathilde de Boer
  LLM Staats- en bestuursrecht

   

 • Een uitstekende keuze voor jouw toekomst!

  Ernst Plambeck

  Voor mezelf heb ik altijd een toekomst gezien binnen het staats- en bestuursrecht. Nadat ik mijn bacheloropleiding in Utrecht heb afgerond, heb ik gekeken waar ik mijn master zou volgen. Omdat Staats- en bestuursrecht in Utrecht al sinds jaar en dag gedegen wordt gegeven, heb ik ook mijn master in Utrecht gedaan. Gedurende mijn masterperiode hebben zich binnen het omgevingsrecht verschillende grote ontwikkelingen voorgedaan. Gelukkig heb ik het stelsel voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Wabo-stelsel allebei meegekregen. Dit was heel prettig toen ik na mijn studie aan de slag ging als jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en te maken kreeg met ‘oude’ en ‘nieuwe’ zaken.

  Daarnaast doen de docenten veel relevant onderzoek. Zij hebben daardoor veel praktische kennis en dragen dit ook over. Zo weet je als student wat je na je studie kan verwachten als je aan de slag gaat. Natuurlijk moet je in de praktijk nog veel leren en moet je je de verschillende vaardigheden waarmee je een besluit, beroepschrift of uitspraak kunt afleveren nog eigen maken. Toch draagt het onderwijs in Utrecht daar op een goede wijze aan bij met de meer praktisch vormgegeven vakken.

  Mij werd aangeraden om de master Legal Research te volgen, als ik zou willen promoveren. Door deze master te combineren met de master Staats- en bestuursrecht, heb ik enerzijds genoeg inhoudelijke kennis opgedaan om als jurist bij de Afdeling te beginnen. Anderzijds kreeg ik wel de gelegenheid om een onderzoeksvoorstel te schrijven tijdens mijn master. Een half jaar later hoorde ik dat de NWO mijn voorstel honoreerde, en keerde ik vanuit het Haagse weer terug naar Utrecht, waar ik als promovendus onderzoek doe naar de legitimiteit en effectiviteit van het Europese waterkwaliteitsbeleid in Duitsland, Engeland en Nederland.

  Staats- en bestuursrecht in Utrecht: een uitstekende keuze voor jouw toekomst!

  Ernst Plambeck
  LLM Staats- en bestuursrecht