Studieprogramma

USBO studenten

Het tweejarige masterprogramma Sportbeleid en sportmanagement begint in september en heeft een zogenaamd duaal karakter. Dit betekent dat je naast het onderwijs minimaal twee dagen per week werkt in een non profit, sportgerelateerde organisatie.

Studieopbouw

Hieronder vind je het overzicht van alle cursussen per periode.

Je kunt het studieschema van het masterprogramma Sportbeleid en sportmanagement ook downloaden als PDF-bestand zodat je het gemakkelijk kunt raadplegen. Houd er rekening mee dat de namen van de cursussen volgend jaar kunnen veranderen.

Werk of werkervaringsplek

Parallel aan de inhoudelijke cursussen werk je gedurende de opleiding 16-20 uur bij een sport gerelateerde organisatie, zoals een bond, gemeente, koepelorganisatie of adviesbureau. Aan deze werkervaringplek is tevens een persoonlijk leertraject gekoppeld. De opleiding draagt doorgaans zorg voor de werkervarings-/stageplekken, niet voor betaald werk. Het aandragen van ‘eigen’ werk/werkervaringsplekken in de publieke sector behoort tot de mogelijkheden.

Onderscheidend in Nederland

Sportbeleid en sportmanagement in Utrecht is het enige masterprogramma op universitair niveau dat zich richt op maatschappelijke vraagstukken die zich in de sport voordoen en hoe die vraagstukken kunnen worden aangepakt. Je krijgt academische denkkaders aangereikt om te doorgronden hoe die maatschappelijke vraagstukken kunnen worden aangepakt door de sport anders te organiseren en besturen. Verder onderscheidt het programma zich door:

Onderwijs- en toetsvormen

Er zijn verschillende onderwijs- en toetsvormen binnen dit programma:

Extra uitdaging

Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Lees op deze pagina meer over het UU Honoursonderwijs.