Extra uitdaging

Voor studenten op zoek naar extra uitdaging naast hun master zijn er verschillende opties. 

Tijdens het studiejaar worden er buiten het onderwijscurriculum veel relevante activiteiten in het land georganiseerd zoals, congressen, symposia, lezingen, netwerkbijeenkomsten en/of festiviteiten, bijvoorbeeld de Dag van het Sportonderzoek. We adviseren je deze activiteiten te bezoeken, wanneer dat in de lijn van je interesse ligt. Doorgaans organiseren studenten een (deels) gezamenlijk bezoek aan deze activiteiten op eigen initiatief. Daarnaast raden we je aan je als vrijwilliger in je club/in de sport in te zetten door bijvoorbeeld een functie in een bestuur te vervullen of door een evenement/toernooi te organiseren.

B&O Academie

Wil je extra uitdaging naast dit masterprogramma van Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O)? Dan kun je denken aan de B&O Academie.

Omarm je nieuwsgierigheid

De Universiteit Utrecht biedt diverse honoursprogramma's voor studenten die op zoek zijn naar extra kansen om hun nieuwsgierigheid te voeden en zich persoonlijk te ontwikkelen. Het honoursonderwijs wordt gevolgd naast de reguliere masteropleiding. Het UU Honours College biedt vier universiteitbrede honoursprogramma's. 

Universiteitsbrede honoursprogramma's

In deze interdisciplinaire programma’s krijgen studenten de kans om hun diverse interesses te verkennen terwijl ze samenwerken met studenten uit verschillende vakgebieden aan uiteenlopende maatschappelijke en academische vraagstukken. Hiermee ontwikkelen studenten de vaardigheid om complexe maatschappelijke kwesties te benaderen vanuit een breder perspectief.

In een steeds meer onderling verbonden wereld is het vermogen om samen te werken met mensen uit diverse vakgebieden een essentiële vaardigheid. Na voltooiing van deze honoursprogramma’s ontvangen de studenten een honourscertificaat tijdens een feestelijke ceremonie. De volgende programma's worden aangeboden:

Voor meer informatie over honours programma's aan de UU, ga naar de Honours College website, de honours Instagram of stuur een e-mail naar honourscollege@uu.nl.