Carrièreperspectieven

Naast je opleiding werk je al in een sport- of sportgerelateerde organisatie. Deze werkplek biedt je de mogelijkheid je inhoudelijk voor te bereiden op latere werksituaties, en tegelijkertijd een eigen netwerk te ontwikkelen. De sportorganisatie biedt je gedurende langere tijd reguliere werkzaamheden aan en kan daardoor intensief gebruik maken van nieuwe impulsen en inzichten die door jou in de opleiding ontwikkeld worden. Je afstudeerproject zal verbonden zijn aan de beleids- of projectdoelen van de sportorganisatie.

Mogelijke carrièrepaden

Door het volgen van dit masterprogramma ontwikkel je academische kennis en professionele vaardigheden waarmee je in staat bent tot een adequate beoefening van functies op het gebied van beleid, management, bestuur, onderzoek of advies in de dagelijkse praktijk van sportorganisaties of organisaties die zich met sport bezighouden. Je kunt bij gemeentes, bonden, koepelorganisaties of andere (ondersteunings)sportorganisaties en adviesbureaus terecht komen in functies als beleidsmedewerker, projectcoördinator of verenigingsmanager maar je kunt ook aan de slag als wetenschapper bij een onderzoeksbureau of universiteit.

Alumni

Benieuwd naar waar onze alumni werken? Bekijk de LinkedIn-profielen van enkele afgestudeerde studenten Sportbeleid en sportmanagement. Na afronding van deze master is het mogelijk om te gaan werken bij sportorganisaties maar is het ook passend om buiten de sport interessant werk te vinden. 

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

Veel studenten leggen al tijdens hun studie contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een werkervaringsplaats, stage, beroepenmarkt of door een (scriptie-)onderzoek uit te voeren in opdracht van een organisatie of bedrijf. Hierin probeert de opleiding zoveel mogelijk te faciliteren. De opleiding heeft goede banden met de beroepspraktijk en beschikt over een uitgebreid netwerk, onder andere met studenten uit het onderwijs voor professionals.

Career Officer

De opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap heeft haar eigen Career Officer. Je kunt bij haar terecht voor een loopbaanadviesgesprek, CV- en LinkedIn check, begeleiding bij sollicitaties, vragen over alumni/relaties van de opleiding, voor trainingen en voor andere vragen met betrekking tot de arbeidsmarkt.

UU Career Services

Career Services van de Universiteit Utrecht helpt je om je voor te bereiden op je carrière met activiteiten binnen en buiten je opleiding. Vier thema’s staan daarbij centraal: ontdek je talenten, kijk naar de mogelijkheden, leg contacten en ontwikkel je professionele vaardigheden. Voor elk van deze thema’s biedt Career Services ondersteuning met trainingen, tests, advies en meer.