Studieprogramma

De researchmaster Nederlandse literatuur en cultuur duurt twee jaar (120 EC). Een studiejaar bestaat uit twee semesters, die ieder uit twee blokken bestaan.

Studieopbouw

Het programma bestaat uit verplichte cursussen, keuzecursussen, een stage of studeren in het buitenland, en een masterscriptie. Let op: sommige keuzecursussen kunnen alleen in overleg gevolgd worden. Bekijk het studieschema (PDF). 

Jaar 1

In het eerste jaar volg je acht verplichte cursussen gegeven door docenten die expert zijn in bepaalde theoretische of thematische onderzoeksrichtingen. Daarnaast kies je uit het beschikbare aanbod een Meester-Gezel-traject, waarin je je aansluit bij lopend onderzoek van één van de Utrechtse onderzoekers. Ook volg je onderwijs bij een landelijke Onderzoeksschool.

Jaar 2

In het tweede jaar ligt de focus op zelfstandig onderzoek en het schrijven van je thesis. Je bent dit jaar ruim in de gelegenheid om je eigen onderzoeksexpertise te ontwikkelen, en je bijvoorbeeld te specialiseren in een specifieke periode of benadering.

Scriptie

Je sluit je master af met een uitgebreide scriptie. Voorbeelden van recente scripties zijn:

Scriptieprijs

Alumnus Joris Veerbeek

Alumnus Joris Verbeek heeft de facultaire scriptieprijs 2020 gewonnen met zijn scriptie 'De culturele verankering van evaluatie. Nederlandse en Vlaamse dagbladrecencies in computationeel perspectief'.

In zijn scriptie gaat Joris in op de vraag waarin de Vlaamse literatuur anders is dan de Nederlandse. Omdat zijn vakgenoten vastliepen op de vele culturele, politieke, historische en institutionele aspecten van deze politiek beladen kernvraag uit de Neerlandistiek, hanteert Joris Verbeek een nieuwe computationele methode om de ongrijpbare taalverschillen tussen Nederlanders en Vlamingen te onderzoeken. 

In voorgaande jaren wonnen alumni van ons programma met hun scriptie de Jan Brouwer Scriptieprijs Taal- en Literatuurwetenschappen, de Vliegenthart Scriptieprijs en Academische Jaarprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. 
 

Onderwijsvormen

  • werkcollege
  • zelfstudie
  • stage

Alle verplichte vakken zijn werkcolleges. Een aantal tutorials vereist een deel zelfstudie, dit wordt gecombineerd met bijeenkomsten waarin de voortgang wordt besproken.

De stage heeft altijd een duidelijke onderzoekscomponent. Deze moet van te voren in overleg met de stagedocent en opleidingscoördinator helder vastgesteld zijn en resulteren in een onderzoeksresultaat (een nota, artikel, lezing, tentoonstellingstekst of andere output).

Stage

Het programma biedt de mogelijkheid tot een onderzoeksstage in binnen- of buitenland. Studenten van de researchmaster liepen tot nu toe vaak stage binnen de academie (bij een onderzoeksinstituut of universiteit), maar ook daarbuiten: bij het Vlaams-Nederlands cultuurhuis deBuren, literatuurfestival Read My World, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Muiderslot, het Literatuurmuseum, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie ter inspiratie het verslag en de film Als de stenen spreken die Maria van Leeuwen maakte over haar stageonderzoek naar het Surinaamse erfgoed voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en lees de column van Jildou Fabriek over haar stage bij Vlaams-Nederlands cultuurhuis deBuren in Brussel.

Studeren in het buitenland

In het eerste semester van het tweede jaar kun je naar het buitenland gaan, voor masteronderwijs, een onderzoeksstage of een combinatie daarvan. Meer dan de helft van de studenten van dit masterprogramma studeert een halfjaar in het buitenland, aan een universiteit in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of Duitsland. 

Toetsvormen

  • eindpaper
  • wetenschappelijk artikel
  • presentatie/referaat
  • mondeling
  • onderzoeksportfolio
  • onderzoeksaanvraag

Extra uitdaging

Zoek je een extra uitdaging?

Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken, zijn er verschillende opties. Zo biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Honoursonderwijs gaat verder waar je masterprogramma ophoudt. Honoursprogramma’s zijn er op universiteitsbreed niveau en geven je de kans om naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding.

Lees meer over een extra uitdaging