Carrièreperspectieven

De hoge standaard die gehanteerd wordt voor schrijfproducten binnen het masterprogramma heeft eraan bijgedragen dat ik ook anderen kan helpen met het produceren van heldere en diepgravende teksten
Evelyne van der Neut, alumna

Mogelijke carrières

Tot nu toe gingen alumni aan de slag in de wetenschap, het onderwijs en bij culturele instellingen. Te denken valt ook aan posities in de politiek en in het bedrijfsleven, waar sterke analyse- en presentatievaardigheden worden gevraagd. De helft van de afgestudeerden van dit masterprogramma werkt momenteel in de academische wereld, bij een universiteit of een wetenschappelijk onderzoeksinstituut. Ook in het niet-academische onderwijs zijn er opties: bij hbo-opleidingen wordt er in toenemende mate gezocht naar docenten die ook als onderzoeker werkzaam zijn; een soortgelijke ontwikkeling is in het middelbaar onderwijs gaande. Met deze master ben je uitstekend uitgerust om een dergelijke functie te vervullen: een deel van de afgestudeerden (ongeveer een zesde) werkt als docent op een hbo-opleiding of in het middelbaar onderwijs.

Dankzij je academische vaardigheden heb je ook elders op de arbeidsmarkt uitstekende perspectieven. Een derde van onze oud-studenten werkt momenteel bij een uitgeverij, een literaire of culturele instelling, een museum of in de journalistiek (bijvoorbeeld als literair recensent). 

Het masterprogramma bevindt zich in het centrum van de Nederlandse cultuur en literatuur. Utrechtse neerlandici onderhouden nauwe contacten met uitgeverijen, cultuurredacties en literaire organisaties in de Randstad. Veel van onze alumni danken hun banen mede aan dat ze al tijdens hun studie konden beginnen met het aanleggen van een netwerk in de culturele wereld.

Bekijk hieronder de LinkedIn-profielen van twee oud-studenten: 

Academische carrière

Heb je uitgesproken academische ambities, dan doen we er alles aan om je op weg te helpen met het schrijven van een proefschrift. Je raakt al tijdens de master vertrouwd met de eisen die worden gesteld aan het presenteren van onderzoek. Zo word je al tijdens de opleiding gestimuleerd om te gaan publiceren en congressen bij te wonen. Je werkt aan een netwerk in de wetenschap, zowel nationaal als internationaal.
Ook zijn er mogelijkheden geoefend te raken in het schrijven van een onderzoeksvraag, op basis waarvan je een PhD-positie kunt verwerven. PhD-kandidaten kunnen terechtkomen bij:

  • afdelingen Nederlandse Letterkunde in Nederland (Utrecht, Amsterdam, Groningen en Nijmegen)
  • Belgische universiteiten
  • opleidingen Neerlandistiek extra-muros (in onder andere Polen, Duitsland en Italië)
  • een cultuur- of literatuurwetenschappelijke opleiding
Een promovenda ontvangt haar bul het academiegebouw