Carrièreperspectieven

Waarom doen discussies over ‘Nederlandse identiteit’ telkens zoveel stof opwaaien in de politiek, media en het bedrijfsleven? Wat maakt dit thema zo urgent en gevoelig? Als specialist van de Nederlandse literatuur en cultuur kun je na de master zélf een gefundeerde bijdrage leveren aan deze debatten, vooronderstellingen ontmantelen en discussies in een breder internationaal perspectief plaatsen. Meer algemeen ontwikkel je een kritische houding en leer je grote hoeveelheden materiaal op een systematische manier te verwerken en beoordelen. 

Mogelijke carrières

De helft van de afgestudeerden van dit masterprogramma werkt momenteel in de academische wereld, bij een universiteit of een wetenschappelijk onderzoeksinstituut. De andere helft werkt buiten de academie, bijvoorbeeld bij een culturele instelling, in de politiek en in het bedrijfsleven, waar sterke analyse- en presentatievaardigheden worden gevraagd. Daarnaast wordt er voor het niet-academisch onderwijs in toenemende mate gezocht naar docenten die ook als onderzoeker werkzaam zijn. Een deel van de afgestudeerden (ongeveer een zesde) werkt als docent op een hbo-opleiding of in het middelbaar onderwijs. 

Academische carrière

Heb je uitgesproken academische ambities, dan doen we er alles aan om je op weg te helpen met het schrijven van een proefschrift. Je raakt al tijdens de master vertrouwd met de eisen die worden gesteld aan het presenteren van onderzoek. Zo word je gestimuleerd om te gaan publiceren en congressen bij te wonen. Je werkt aan een netwerk in de wetenschap, zowel nationaal als internationaal. Ook zijn er mogelijkheden geoefend te raken in het schrijven van een onderzoeksaanvraag, op basis waarvan je een PhD-positie kunt verwerven.

PhD-kandidaten kunnen terechtkomen bij:

 • afdelingen Nederlandse Letterkunde in Nederland (Utrecht, Amsterdam, Groningen, Leiden en Nijmegen)
 • Belgische universiteiten
 • opleidingen Neerlandistiek extra-muros (in onder andere Polen, Duitsland en Italië)
 • promotieplaatsen buiten de Neerlandistiek, denk aan een afdeling Geschiedenis, Cultuurwetenschappen of Literatuurwetenschap

Bekijk ook de LinkedIn-profielen van twee alumni die aan een promotietraject zijn begonnen:

Alumni op LinkedIn

Naar de arbeidsmarkt

Dankzij je academische vaardigheden heb je ook elders op de arbeidsmarkt uitstekende perspectieven. Een derde van onze oud-studenten werkt momenteel bij een uitgeverij, een literaire of culturele instelling, een museum of in de journalistiek (bijvoorbeeld als literair recensent). Veel van onze alumni danken hun banen er mede aan dat ze al tijdens hun studie konden beginnen met het aanleggen van een netwerk in de culturele wereld. Afgestudeerden van dit programma gingen bijvoorbeeld aan de slag bij:

Koninklijke BibliotheekLiteratuurmuseum | Expertisecentrum Literair VertalenNederlands LetterenfondsdeBuren (Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat)

Alumniverhalen

Bekijk ook onderstaande LinkedIn-profielen, van alumni die naar de arbeidsmarkt zijn doorgestroomd:

Alumni op LinkedIn

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Contact met alumni en netwerk opbouwen

Tijdens het programma word je op verschillende manieren geholpen bij het opbouwen van je toekomstige carrière:

 • Je wordt in contact gebracht met alumni die je kunnen vertellen over hun ervaringen op de arbeidsmarkt.
 • Je bouwt aan een wetenschappelijk netwerk.
  Zo zijn er wetenschappelijke tijdschriften die studenten in de redactie hebben: hiermee werk je niet alleen aan redactionele vaardigheden maar breid je op die manier ook je netwerk uit.
 • Je bouwt aan een netwerk bij culturele instellingen.
  Dit doe je bijvoorbeeld door stage te lopen, te publiceren of onderzoek te doen voor deze instituties.

Gastdocenten

Naast de bij het masterprogramma betrokken docenten maakt de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur intensief gebruik van gastdocenten afkomstig uit de kunstgeschiedenis, cultuurgeschiedenis en literatuurwetenschap. Het programma biedt maatwerk voor de individuele student en helpt je na te denken over jouw specialisatie. De gastdocenten helpen je om je blik op het wetenschappelijke veld te verbreden en te verdiepen.

Career Services

Career Services biedt sollicitatietrainingen en cursussen die je helpen oriënteren op de arbeidsmarkt. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een effectieve sollicitatiebrief, en hoe voer je een succesvol sollicitatiegesprek? Lees meer over loopbaanbegeleiding.

Meer career events

 • Your Perspective is een maandelijkse bijeenkomst voor studenten en alumni van de faculteit Geestewetenschappen. Iedere maand staat één werkveld centraal en komen alumni vanuit verschillende disciplines vertellen over hun ervaringen.
 • De faculteit Geesteswetenschappen organiseert ieder jaar een CarrièreNacht met interessante partners. Zij laten een scala aan baanmogelijkheden voor afgestudeerden in de geesteswetenschappen zien, maar ze bieden je ook de kans je te ontwikkelen door aan hun projecten mee te doen of van hun diensten gebruik te maken. 
 • Elk jaar organiseert de Universiteit Utrecht de Carrièredag. Op deze dag ontmoeten studenten en bedrijven elkaar. Je kunt deelnemen aan workshops en trainingen en kennismaken met recruiters op de bedrijvenmarkt. Je kunt ook een sollicitatietraining volgen of je cv laten checken door een deskundige.