Premasterprogramma

Voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan kom je wellicht in aanmerking voor een premastertraject. Dit wordt bepaald door de toelatingscommissie. Het traject wordt individueel vastgesteld en heeft een maximale omvang van 60 EC. Bij succesvolle afronding van het traject word je alsnog toegelaten tot de master.

Voorbeelden van studenten die in aanmerking kunnen komen voor een premasterprogramma zijn studenten die een universitaire bachelor hebben gedaan die niet voldoende op het terrein van de literatuur- of cultuurwetenschappen ligt, of studenten die een hbo-diploma hebben op het gebied van Neerlandistiek. 

Studeer je Nederlands aan een universiteit in het buitenland, en vraag je je af of je met jouw bachelorprogramma aan de toelatingseisen voldoet, neem dan tijdig contact met ons op. Tijdens een uitwisselingssemester in Utrecht kun je je als bachelorstudent ook voorbereiden op de master.

Volg je een bacheloropleiding buiten de literatuur- en cultuurwetenschappen, en heb je interesse in dit programma? Neem dan ook tijdig contact met ons op. In veel gevallen kunnen we de voorbereidingen die je nodig hebt in je huidige bachelor inpassen en is een premaster niet noodzakelijk.

Toelatingseisen

Bekijk de toelatingseisen om te zien of je in aanmerking komt voor een premastertraject. Let op: De premaster is alleen bedoeld voor studenten die geen visum of verblijfsvergunning nodig hebben. Ook worden premasterstudenten door het International Office niet ondersteund bij het vinden van woonruimte. Neem contact met ons op als je vragen of twijfels hebt over jouw specifieke omstandigheden. 

Succesvolle afronding

Een afgeronde premaster biedt toegang tot het masterprogramma indien:

  • de onderdelen binnen één jaar zijn afgerond (voor deeltijdstudenten wordt in overleg een uitzondering gemaakt);
  • de student voor het bacheloreindwerkstuk minimaal een 7,5 heeft behaald.

Kosten

Bekijk de tarieven van een premasterprogramma.

Foto: Tim Vermeire