Studieschema, Literair vertalen

Studieopbouw

In het eerste jaar combineer je taalspecifieke vertaalcursussen en een intensieve cursus literair vertalen met bredere cursussen over vertaalmethoden en technieken, editing en literaire stilistiek. Ook kan je vakken over literatuur kiezen uit een breed aanbod om je kennis van moderne literatuur verder uit te breiden. Het derde semester (jaar 2) staat in teken van je afstudeerproject (vertaalproject en scriptie).

Onderwijsvormen

  • hoorcollege 
  • werkcollege 
  • groepswerk
  • zelfstudie

Alleen bij de taaloverstijgende reflectiecursussen zijn er hoorcolleges. Bij de taalspecifieke cursussen worden er alleen maar werkcolleges gegeven. In het kader van de samenwerking met de KU Leuven wordt er ook een speciale lezingenreeks en een intensieve vertaalcursus aangeboden.

Toetsmethoden

  • vertalingen, voorzien van een verantwoording
  • essays
  • mondelinge presentaties
  • scriptie