Studieprogramma

Het masterprogramma Literair vertalen duurt anderhalf jaar (90 EC). Een studiejaar is verdeeld in twee semesters, die ieder uit twee blokken bestaan.

Studieopbouw

De master bestaat uit taaloverstijgende en taalspecifieke vertaalcursussen (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans), cursussen beroepsoriëntatie en een afstudeerproject. Bekijk het studieschema (pdf).

Jaar 1 | Semester 1 en 2  

In het eerste jaar combineer je taalspecifieke vertaalcursussen en een intensieve cursus literair vertalen met bredere cursussen over vertaalmethoden, vertaalethiek, vertaalkritiek en literaire stilistiek. Ook kun je vakken over literatuur kiezen uit een breed aanbod om je kennis van moderne literatuur verder uit te breiden. Daarnaast vormt beroepsoriëntatie een belangrijke leerlijn in het programma.

Jaar 2 | Semester 1

Het eerste semester in het tweede jaar jaar staat in teken van je afstudeerproject (vertaalproject en scriptie). Hieronder vind je enkele voorbeelden van scripties uit de master Literair vertalen en haar voorgangers:

Foto: Tim Vermeire

Onderwijsvormen

 • hoorcollege 
 • werkcollege 
 • groepswerk
 • zelfstudie

Alleen bij de taaloverstijgende reflectiecursussen zijn er hoorcolleges. Bij de taalspecifieke cursussen worden er alleen maar werkcolleges gegeven. De intensieve vertaalcursus wordt aangeboden in samenwerking met de KU Leuven.

De master Literair vertalen is een voltijdsprogramma. Ga er vanuit dat je studiebelasting 35-40 uur per week bedraagt.

  Toetsmethoden

  • vertalingen, voorzien van een verantwoording
  • essays
  • mondelinge presentaties
  • scriptie

  Zoek je een extra uitdaging?

  Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken, zijn er verschillende opties. Zo biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Honoursonderwijs gaat verder waar je masterprogramma ophoudt. Honoursprogramma’s zijn er op universiteitsbreed niveau en geven je de kans om naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding.

  Meer over extra uitdaging