Collegegeld en studiefinanciering

Collegegeld en studiebeurzen voor Nederlanders

Collegegeld 

Het collegegeld bedraagt voor dit programma € 2.143 voor voltijdstudenten voor het collegejaar 2020-2021 en € 2.168 voor voltijdstudenten voor het collegejaar 2021-2022 (wettelijk tarief). 

Uitzonderingen op het wettelijk tarief
In een aantal situaties kan het collegegeldtarief afwijken van het tarief hierboven:

  • Als je op of na 1 september 1991 al een master- of doctoraaldiploma in het Nederlands Hoger Onderwijs hebt behaald. Lees meer over de regels.
  • Als je voor een gedeelte van het collegejaar staat ingeschreven. Neem contact op met Studentenservice voor meer informatie.
  • Als je al collegegeld hebt betaald bij een andere Nederlandse instelling voor hoger onderwijs voor het zelfde collegejaar. Meer informatie.
  • Als je gaat flexstuderen. Meer informatie.

Wijze van betalen
Meer informatie over de wijze van betalen voor Nederlandse en internationale studenten.

Studiefinanciering

Als je voldoet aan de voorwaarden kun je studiefinanciering aanvragen.

Studiebeurzen

Financiering studie

Op de website Leraar in het VO staan alle financiële regelingen / subsidievormen op een rij.

Kijk op de website van DUO voor informatie over de tegemoetkoming in de studiekosten voor studenten aan de lerarenopleiding die geen recht hebben op studiefinanciering.

Halvering collegegeld

Als je een lerarenopleiding (2-jarige master) gaat doen, betaal je de eerste 2 jaar de helft van het wettelijke collegegeld. Kijk voor alle informatie over de regeling en de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Collegegeld en studiebeurzen voor overige EU/EER en Zwitserse burgers

Collegegeld 

Het collegegeld bedraagt voor dit programma € 2.143 voor voltijdstudenten voor het collegejaar 2020-2021 en € 2.168 voor voltijdstudenten voor het collegejaar 2021-2022 (wettelijk tarief). 

Uitzonderingen op het wettelijk tarief
In een aantal situaties kan het collegegeldtarief afwijken van het tarief hierboven:

  • Als je op of na 1 september 1991 al een master- of doctoraaldiploma in het Nederlands Hoger Onderwijs hebt behaald. Lees meer over de regels.
  • Als je voor een gedeelte van het collegejaar staat ingeschreven. Neem contact op met Studentenservice voor meer informatie.
  • Als je al collegegeld hebt betaald bij een andere Nederlandse instelling voor hoger onderwijs voor het zelfde collegejaar. Meer informatie.
  • Als je gaat flexstuderen. Meer informatie.

Wijze van betalen
Meer informatie over de wijze van betalen voor Nederlandse en internationale studenten.

Studiebeurzen

De Universiteit Utrecht, de Nederlandse overheid en andere organisaties verlenen (studie)beurzen en soortgelijke toelagen. Hieronder een overzicht van de beurzen en leningen waar buitenlandse studenten in Utrecht het vaakst gebruik van maken. Houd er rekening mee dat er slechts beperkte mogelijkheden zijn om een beurs te verkrijgen voor opleidingen die in februari van start gaan.

Ga voor informatie over aanvullende opties naar www.studyin.nl, www.grantfinder.nl of www.scholarshipportal.eu.

Collegegeld en studiebeurzen voor niet-EU/EER burgers

Collegegeld

Het collegegeld voor dit programma bedraagt € 20.473 voor het collegejaar 2020-2021 en € 20.715 voor het collegejaar 2021-2022 (niet-EU/EER-instellingstarief).

Uitzonderingen op het instellingstarief*:

Het verschuldigde bedrag kan afwijken van het hierboven genoemde bedrag als je een gedeelte van het collegejaar staat ingeschreven. Neem contact op met Studentenservice als dat het geval is.

* Let op: dit betekent niet dat je automatisch het wettelijk tarief kunt betalen. Je moet ook voldoen aan de overige eisen.

Wijze van betalen

Meer informatie over de wijze van betalen voor internationale studenten en voor Nederlandse studenten.

Studiebeurzen

De Universiteit Utrecht, de Nederlandse overheid en andere organisaties verlenen (studie)beurzen en soortgelijke toelagen. Hieronder een overzicht van de beurzen en leningen waar buitenlandse studenten in Utrecht het vaakst gebruik van maken. Houd er rekening mee dat er slechts beperkte mogelijkheden zijn om een beurs te verkrijgen voor opleidingen die in februari van start gaan.

Ga voor informatie over aanvullende opties naar www.studyin.nl, www.grantfinder.nl of www.scholarshipportal.eu.