Carrièreperspectieven

Aan de slag als leraar

Na je afstuderen heb je een masterdiploma én een eerstegraads onderwijsbevoegdheid geschiedenis. Je bent daarmee bevoegd om in het voortgezet onderwijs te doceren, ook in de bovenbouw van havo/vwo. De arbeidsmarktperspectieven voor geschiedenisdocenten in Nederland zijn momenteel matig.

Wat maakt een goede docent?

Wat is de waarde van een docent? En wat maakt iemand een goede docent? Docenten van verschillende scholen gaan in gesprek met hun leerlingen. Dat levert openhartige gesprekken op, en misschien nog meer inspiratie om voor dit mooie vak te kiezen.

Andere functies

De Utrechtse universitaire lerarenopleiding is ook een goede voorbereiding op andere functies in de educatieve sector, zoals:

  • docent in het hbo
  • functie bij educatieve dienst van een culturele instelling of didactisch centrum
  • vakdidactisch onderzoeker
  • functie in voorlichting en journalistiek