Carrièreperspectieven

Aan de slag als leraar

Na je afstuderen heb je een masterdiploma én een eerstegraads onderwijsbevoegdheid geschiedenis. Je bent daarmee bevoegd om in het voortgezet onderwijs te doceren, ook in de bovenbouw van havo/vwo. De arbeidsmarktperspectieven voor geschiedenisdocenten in Nederland zijn momenteel matig.

Andere functies

De Utrechtse universitaire lerarenopleiding is ook een goede voorbereiding op andere functies in de educatieve sector, zoals:

  • docent in het hbo
  • functie bij educatieve dienst van een culturele instelling of didactisch centrum
  • vakdidactisch onderzoeker
  • functie in voorlichting en journalistiek