Carrièreperspectieven

Na je afstuderen heb je een masterdiploma én een eerstegraads onderwijsbevoegdheid geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je met het diploma op zak aan de slag kunt in alle klassen van het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo), het mbo én het volwassenenonderwijs.

Arbeidsmarktperspectief

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs blijft de komende jaren oplopen. Mede daardoor stijgt de vraag naar academisch geschoolde leraren.

Hybride docent

Als hybride docent combineer je een baan als docent met een andere baan. Zo kun je bijvoorbeeld naast je baan als docent aan het werk in het bedrijfsleven of als zelfstandig ondernemer. Hybride docenten combineren hun baan in het onderwijs vaak met een baan die op inhoud raakvlakken heeft met het schoolvak dat zij doceren. Het voordeel hiervan is dat je actuele voorbeelden uit de praktijk kunt meenemen in je les op school.

Andere carrièrekansen

Omdat je alles over (vak)didactiek leert, ben je bovendien goed voorbereid op andere functies in de educatieve sector. Je kunt dus ook denken aan lesgeven in het hbo, werken bij educatieve diensten, didactische centra en overheden, bij uitgeverijen, in vakdidactisch onderzoek of in sectoren als voorlichting of journalistiek. Onze oud-studenten zijn bijvoorbeeld werkzaam:

  • als schoolleider (coördinatie, management of coaching van leraren)
  • bij een educatieve dienst, archief of didactisch centrum om educatieve producten te maken
  • in de politiek, zowel lokaal (projectcoördinatie bij gemeentes) als nationaal (Den Haag: fractiemedewerker bij een politieke partij of ambtenaar bij een ministerie)
  • als vakdidactisch onderzoeker
  • bij een museum (educatie en interpretatie), zoals bv. Museum Volkenkunde
  • bij een uitgeverij (redacteur of uitgever), zoals bv. Malmberg
  • in de voorlichting of journalistiek
  • bij een vakbond als trainer medezeggenschap
  • in het bedrijfsleven (trainer), zoals bv. bij de Rabobank

Verhalen uit de praktijk

Lees testimonials van bevlogen studenten en alumni van de Utrechtse lerarenopleidingen.

Testimonials