Studieprogramma

Geschiedenis: educatie en communicatie is een voltijdopleidinge en heeft een studielast van 120 studiepunten (EC), verdeeld over twee jaar.

Hoe je studieprogramma eruitziet, is o.a. afhankelijk van het moment dat je start met het programma. Je kunt starten in september (aanmelddeadline 1 april) of in februari (aanmelddeadline 15 oktober). Als je in het bezit bent van een tweedegraadsbevoegdheid Geschiedenis, of als je bent toegelaten tot het U-TEAch programma, kun je alleen starten in september.

Studieprogramma bij een start in september

Het eerste jaar

Semester 1 - vakinhoudelijke module Semester 2 - educatieve module
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Cities, States and Citizenship Democratie en democratisering Stage (Professional in praktijk)
Public History en Werelderfgoed Erfgoed en identiteit Pedagogiek 1
Toolbox Geschiedenis & Educatie Vakdidactiek Geschiedenis 1

 

Blok 1 en 2 (september - januari)

In het eerste jaar zijn blok 1 en 2 gevuld met cursussen op het gebied van [sociaal]politieke en culturele geschiedenis. Hiermee verdiep je de kennis die je tijdens je bacheloropleiding hebt opgedaan tot masterniveau. Daarnaast heb je de ruimte je vakkennis te koppelen aan onderwijsgerelateerde thema’s en onderzoek. De colleges vinden plaats in de binnenstad. 

Blok 3 en 4 (februari - juni)

Tijdens blok 3 en 4 volg je het eerste deel van het beroepsvoorbereidende gedeelte: je gaat je professionele competenties als leraar ontwikkelen. Dit gedeelte is georganiseerd in drie onderdelen: Vakdidactiek, Pedagogiek en Stage. In het onderdeel Masterstage doe je ervaring op in de schoolpraktijk en zal je op de universiteit uitwisselen over deze ervaringen en bepalen op welke manier je jezelf kan en moet ontwikkelen als docent.

In het onderdeel Didactiek (Vakdidactiek en Pedagogiek) verwerf je theoretische achtergronden bij het beroep van leraar en leer je hoe je je kennis over je schoolvak kunt vertalen naar de schoolpraktijk. Onderwijstheorieën worden aan de hand van centrale thema’s aangeboden en in aansluitende werkcolleges wordt de vertaalslag naar de praktijk gemaakt.

De colleges vinden plaats op het Utrecht Science Park.

Bij alle lerarenopleidingen in Nederland zijn er veel aanmeldingen voor de lerarenopleiding geschiedenis. Dat maakt het niet makkelijk om stageplaatsen te regelen. Sommige stageplaatsen zijn daardoor buiten de regio Utrecht (bijvoorbeeld in Noord-Brabant), wat langere reistijd kan betekenen.

Het tweede jaar

Semester 1 - eerstegraadsmodule Semester 2 - onderzoeksmodule
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage 2 (Professional in praktijk) Masterscriptie
Pedagogiek 2 Vakdidactiek Geschiedenis 2
Pedagogische keuzecursus Overige keuzecursussen Vakspecifieke keuzecursus  Vakspecifieke keuzecursus

 

In het tweede jaar van het masterprogramma staat de invulling van de twee semesters vast, maar de volgorde ervan niet. Bovenstaande volgorde heeft de voorkeur, maar je mag de twee semesters ook omdraaien.

 

Blok 1 en 2 (september - januari)

In blok 1 en 2 volg je het tweede deel van het beroepsvoorbereidende gedeelte. Je ontwikkelt je verder als eerstegraads leraar in de cursussen stage 2, pedagogiek 2 en vakdidactiek 2. Bij de stage ben je verantwoordelijk voor een eigen klas. Daarnaast oefen je met het opzetten, uitvoeren en presenteren van een kleinschalig (vak)didactisch onderzoek en volg je een keuzecursus.

Blok 3 en 4 (februari - juni)

Tijdens blok 3 en 4 schrijf je je masterscriptie. In de masterscriptie komt zowel je opleiding tot eerstegraadsdocent geschiedenis en staatsinrichting in het voortgezet onderwijs als je opleiding tot historicus op masterniveau naar voren.
Daarnaast volg je een vakspecifieke keuzecursus. In plaats van de keuzecursus kun je ook een korte stage lopen in een andere dan een instelling voor Voortgezet Onderwijs, zoals bij de educatieve dienst van een culturele instelling.

Studieprogramma bij een start in februari

Het eerste jaar

Semester 1 - educatieve module Semester 2 - vakinhoudelijke module
Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
Stage 1 (Professional in praktijk) Cities, States and Citizenship Democratie en democratisering
Pedagogiek 1 Public History en Werelderfgoed Erfgoed en identiteit
Vakdidactiek Geschiedenis 1 Toolbox Geschiedenis & Educatie

 

Blok 3 en 4 (februari-juni)

Tijdens blok 3 en 4 volg je het eerste deel van het beroepsvoorbereidende gedeelte: je gaat je professionele competenties als leraar ontwikkelen. Dit gedeelte is georganiseerd in drie onderdelen: Vakdidactiek, Pedagogiek en Stage. In het onderdeel Masterstage doe je ervaring op in de schoolpraktijk en zal je op de universiteit uitwisselen over deze ervaringen en bepalen op welke manier je jezelf kan en moet ontwikkelen als docent.

In het onderdeel Didactiek (Vakdidactiek en Pedagogiek) verwerf je theoretische achtergronden bij het beroep van leraar en leer je hoe je je kennis over je schoolvak kunt vertalen naar de schoolpraktijk. Onderwijstheorieën worden aan de hand van centrale thema’s aangeboden en in aansluitende werkcolleges wordt de vertaalslag naar de praktijk gemaakt.

De colleges vinden plaats op het Utrecht Science Park.

Bij alle lerarenopleidingen in Nederland zijn er veel aanmeldingen voor de lerarenopleiding geschiedenis. Dat maakt het niet makkelijk om stageplaatsen te regelen. Sommige stageplaatsen zijn daardoor buiten de regio Utrecht (bijvoorbeeld in Noord-Brabant), wat langere reistijd kan betekenen.

Blok 1 en 2 (september- januari)

Blok 1 en 2 zijn gevuld met cursussen op het gebied van (sociaal)politieke en culturele geschiedenis. Hiermee verdiep je de kennis die je tijdens je bacheloropleiding hebt opgedaan tot masterniveau. Daarnaast heb je de ruimte je vakkennis te koppelen aan onderwijsgerelateerde thema’s en onderzoek. De colleges vinden plaats in de binnenstad. 

Het tweede jaar

Semester 1 - eerstegraadsmodule Semester 2 - onderzoeksmodule
Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
Stage 2 (Professional in praktijk) Masterscriptie
Pedagogiek 2 Vakdidactiek Geschiedenis 2
Pedagogische keuzecursus Overige keuzecursus Vakspecifieke keuzecursus Vakspecifieke keuzecursus

 

In het tweede jaar van het masterprogramma staat de invulling van de twee semesters vast, maar de volgorde ervan niet. Bovenstaande volgorde heeft de voorkeur, maar je mag de twee semesters ook omdraaien.

 

Blok 3 en 4 (februari-juni)

In blok 3 en 4 volg je het tweede deel van het beroepsvoorbereidende gedeelte. Je ontwikkelt je verder als eerstegraads leraar in de cursussen stage 2, pedagogiek 2 en vakdidactiek 2. Bij de stage ben je verantwoordelijk voor een eigen klas. Daarnaast oefen je met het opzetten, uitvoeren en presenteren van een kleinschalig (vak)didactisch onderzoek.

Blok 1 en 2 (september-januari)

Tijdens blok 1 en 2 schrijf je je masterscriptie. In de scriptie komt zowel je opleiding tot eerstegraadsdocent geschiedenis en staatsinrichting in het voortgezet onderwijs als je opleiding tot historicus op masterniveau naar voren.

Daarnaast volg je beroepsvoorbereidende en vakspecifieke keuzecursussen. In plaats van de vakspecifieke keuzecursus kun je ook een korte stage lopen in een andere dan een instelling voor Voortgezet Onderwijs, zoals bij de educatieve dienst van een culturele instelling.

Voor kandidaten met een eerste- of (beperkte) tweedegraads bevoegdheid

Heb je binnen je bacheloropleiding een educatieve minor in hetzelfde schoolvak als de masteropleiding afgerond? Dan beschik je over een beperkte tweedegraadsbevoegdheid (voor vmbo-tl en de onderbouw van havo en vwo). Je masterprogramma kan dan verkort worden met een half jaar, omdat je één praktijkdeel minder hoeft te doen. Je kunt ervoor kiezen om die ruimte te gebruiken om je kennis te verdiepen. Ook kandidaten in bezit van een van de volgende bevoegdheden én een universitair bachelor- en masterdiploma kunnen aanspraak maken op enkele vrijstellingen: een tweedegraads bevoegdheid in een ander schoolvak, een eerstegraads bevoegdheid in een ander schoolvak behaald via een universitaire lerarenopleiding en een eerstegraads bevoegdheid in een ander schoolvak behaald via een hbo-master.

Studieprogramma voor tweedegraders

Het eerste jaar

Semester 1 - vakinhoudelijke module Semester 2 - educatieve module
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Cities, States and Citizenship Democratie en democratisering Stage 2
Public History en Werelderfgoed (Im)materieel erfgoed en identiteit Pedagogiek 2 Vakdidactiek 2
Toolbox Geschiedenis & Educatie (Vak)didactisch onderzoek

Blok 1 en 2 (september - januari)

In het eerste jaar zijn blok 1 en 2 gevuld met cursussen op het gebied van [sociaal]politieke en culturele geschiedenis. Hiermee verdiep je de kennis die je tijdens je bacheloropleiding hebt opgedaan tot masterniveau. Daarnaast heb je de ruimte je vakkennis te koppelen aan onderwijsgerelateerde thema’s en onderzoek. De colleges vinden plaats in de binnenstad. 

Blok 3 en 4 (februari - juni)

In blok 3 en 4 volg je het beroepsvoorbereidende gedeelte. Je ontwikkelt je als eerstegraads leraar in de cursussen stage 2, pedagogiek 2 en vakdidactiek 2. Bij de stage ben je verantwoordelijk voor een eigen klas. Daarnaast oefen je met het opzetten, uitvoeren en presenteren van een kleinschalig (vak)didactisch  onderzoek.

Bij alle lerarenopleidingen in Nederland zijn er veel aanmeldingen voor de lerarenopleiding geschiedenis. Dat maakt het niet makkelijk om stageplaatsen te regelen. Sommige stageplaatsen zijn daardoor buiten de regio Utrecht (bijvoorbeeld in Noord-Brabant), wat langere reistijd kan betekenen.

Het tweede jaar

Semester 1 - onderzoeksmodule
Blok 1 Blok 2
Masterscriptie
Beroepsvoorbereidende keuzecursussen Vakinhoudelijke keuzecursus / stage

Blok 1 en 2 (september - januari)

Tijdens blok 1 en 2 schrijf je je masterscriptie. In de scriptie komt zowel je opleiding tot eerstegraadsdocent geschiedenis en staatsinrichting in het voortgezet onderwijs als je opleiding tot historicus op masterniveau naar voren.

Daarnaast volg je beroepsvoorbereidende en vakspecifieke keuzecursussen. In plaats van de vakspecifieke keuzecursus kun je ook een korte stage lopen in een andere dan een instelling voor Voortgezet Onderwijs, zoals bij de educatieve dienst van een culturele instelling.