Als je bent toegelaten

Baanvariant & matching

Studenten in de baanvariant nemen verplicht deel aan de matching die de Graduate School of Teaching organiseert. De universiteit wil hiermee een ambitieus studieklimaat stimuleren, de binding met de opleiding vergroten en uitval als gevolg van een niet-passende studiekeuze tegengaan. Tijdens de matchingsbijeenkomst wordt ingegaan op de wederzijdse verwachtingen van jou en de opleiding en de intensiteit van het programma. Matching is niet hetzelfde als selectie: je bepaalt zelf of jij en de opleiding een goede match zijn.

Data matching

De matchingsactiviteiten vinden plaats op onderstaande data. Je wordt uiterlijk een week van tevoren uitgenodigd.

Septemberstart 2021:
De matchingsactiviteiten vinden onder voorbehoud plaats op dinsdag 18 mei 2021, 17:00 uur.

Februaristart 2022:
Nader te bepalen.

Stagevariant & selectiegesprek

Het schoolvak Geschiedenis heeft een numerus fixus voor de stagevariant. Dit betekent dat een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar is. Kijk bij Toelating en Aanmelden voor meer informatie.

Data selectiegesprekken

Septemberstart 2021:
vrijdag 21 mei 2021

Februaristart 2022:
Nader te bepalen.