Als je bent toegelaten

Na je (voorwaardelijke) toelating is een aantal zaken van belang. Zo is deelname aan de selectie (stagevariant) of de intakebijeenkomst (baanvariant) een voorwaarde voor toelating en start je opleiding met een verplichte introductie.

Selectiegesprek (stagevariant)

Het schoolvak geschiedenis heeft een numerus fixus voor de stagevariant. Dit betekent dat een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar is. Kijk bij Toelating en aanmelden voor meer informatie.

Datum selectiegesprek

Het selectiegesprek vindt - afhankelijk van je startmoment - plaats op een van onderstaande data. Je wordt een week van tevoren uitgenodigd.

Februaristart 2025

Vrijdag 15 november 2024, 09:00 – 17:00 uur

Utrecht Science Park

Septemberstart 2025

Nader te bepalen

 

Intakebijeenkomst (baanvariant)

Studenten zijn verplicht om deel te nemen aan de intakebijeenkomst die de Graduate School of Teaching organiseert. De universiteit wil hiermee een ambitieus studieklimaat stimuleren, de binding met de opleiding vergroten en uitval als gevolg van een niet-passende studiekeuze tegengaan. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de wederzijdse verwachtingen van jou en van de opleiding en de intensiteit van het programma. Intake is niet hetzelfde als selectie: je bepaalt zelf of jij en de opleiding een goede match zijn.

Datum intakebijeenkomst

De intakebijeenkomst vindt - afhankelijk van je startmoment - plaats op een van onderstaande data. Je wordt een week van tevoren uitgenodigd.

Februaristart 2025

Donderdag 14 november 2024, 17:00 - 20:00 uur 

Utrecht Science Park

Septemberstart 2025

Nader te bepalen

 

Introductie

Afhankelijk van je startmoment (september of februari) en de module waarmee je start word je uitgenodigd voor introductieactiviteiten die georganiseerd worden door de Graduate School of Teaching (GST) en de betrokken docenten van de faculteit Geesteswetenschappen waartoe het schoolvak geschiedenis behoort.

Voor meer informatie (zoals de data), zie de bijlage bij je toelatingsbeschikking en Intro GST.