Als je bent toegelaten

Matching

Studenten die kiezen voor de baanvariant zijn verplicht deel te nemen aan de matching die de Graduate School of Teaching organiseert. De universiteit wil hiermee een ambitieus studieklimaat stimuleren, de binding met de opleiding vergroten en uitval als gevolg van een niet-passende studiekeuze tegengaan. Tijdens de matchingsbijeenkomst wordt ingegaan op de wederzijdse verwachtingen van jou en de opleiding en de intensiteit van het programma. Matching is niet hetzelfde als selectie: je bepaalt zelf of jij en de opleiding een goede match zijn.

Septemberstart 2019

De matchingsactiviteiten vinden plaats op:

  • Donderdag 16 mei 2019, 17:00 uur, en;
  • Woensdag 19 juni 2019, 17:15 uur.

of tegelijk met de selectiegesprekken (zie Toelating en aanmelden).

Je wordt uiterlijk een week van tevoren uitgenodigd.

Praktische zaken

Als je (voorwaardelijk) bent toegelaten tot een masterprogramma aan de Universiteit Utrecht zijn er nog een aantal praktische zaken die je aandacht nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het betalen van je collegegeld en het ontvangen van je universitaire e-mailadres en collegekaart.

Collegegeld betalen

Als je definitief bent toegelaten kun je een machtiging afgeven voor het betalen van je collegegeld. Internationale studenten krijgen bericht over het betalen van het collegegeld. Lees meer over hoe en wanneer je het collegegeld kunt betalen.

Foto uploaden voor de collegekaart

Als je definitief bent toegelaten en als je machtiging voor het betalen van je collegegeld bij ons binnen is, krijg je een collegekaart. Zodra je een universitair mailadres hebt, kun je een pasfoto uploaden (pdf). 

Vragen over je collegegeld of collegekaart?

Vragen over je collegegeld of collegekaart? Neem dan contact op met Studentenservice.