Carrièreperspectieven

Na je afstuderen heb je een masterdiploma én een eerstegraads onderwijsbevoegdheid aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je met het diploma op zak aan de slag kunt in alle klassen van het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo), het mbo én het volwassenenonderwijs.

Arbeidsmarktperspectief

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs blijft de komende jaren oplopen. Mede daardoor stijgt de vraag naar academisch geschoolde leraren.

Hybride docent

Als hybride docent combineer je een baan als docent met een andere baan. Zo kun je bijvoorbeeld naast je baan als docent aan het werk in het bedrijfsleven of als zelfstandig ondernemer. Hybride docenten combineren hun baan in het onderwijs vaak met een baan die op inhoud raakvlakken heeft met het schoolvak dat zij doceren. Het voordeel hiervan is dat je actuele voorbeelden uit de praktijk kunt meenemen in je les op school.

Andere carrièrekansen

Omdat je alles over (vak)didactiek leert, ben je bovendien goed voorbereid op andere functies in de educatieve sector. Je kunt dus ook denken aan lesgeven in het hbo, werken bij educatieve diensten, didactische centra en overheden, bij uitgeverijen, in vakdidactisch onderzoek of in sectoren als voorlichting of journalistiek. Onze oud-studenten zijn bijvoorbeeld werkzaam:

  • als schoolleider op een middelbare school
  • als ontwikkelaar van educatieve programma's bij een educatieve dienst, zoals het Geofort 
  • als opsteller van tentoonstellingen bij een museum, zoals het Museon of het Watermuseum 
  • als schrijver of redacteur bij een uitgeverij van schoolboeken, zoals de Geo, Buitenland of De Wereld Van
  • als communicatieadviseur of educatiemedewerkers bijvoorbeeld bij een waterschap
  • als trainer in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld bij ESRI (GIS software)
  • als vakdidactisch onderzoeker bij een universiteit

Verhalen uit de praktijk

Lees testimonials van bevlogen studenten en alumni van de Utrechtse lerarenopleidingen.

Testimonials