Belangrijk bericht

Het masterprogramma Geo-communicatie is in september 2016 voor het laatst gestart. Je kunt je daarom niet meer aanmelden voor dit programma.

We nodigen je van harte uit om te kijken of de master Geografie: educatie en communicatie of de nieuwe master Human Geography iets voor jou is.

Communiceren over Complexe Geo-vraagstukken

Burgers, overheden, internationale en lokale organisaties, bedrijven, journalisten en docenten gebruiken geografische kennis voor verschillende doeleinden. Overheden bij het wel of niet toestaan van proefboringen naar schaliegas, journalisten om verslag te doen van de crisis in de Oekraïne, burgers om gemeentelijke herindeling tegen te gaan, de VN in haar landenstatistieken en docenten om leerlingen een geografisch wereldbeeld aan te leren. De master geo-communicatie gaat over de constructie, de consumptie en de representatie van geografische kennis in de samenleving.

In de masteropleiding Geo-communicatie bestudeer je communicatie over geografische kennis op verschillende niveaus:

  • door het beoordelen van de kwaliteit en het gebruik van informatie;
  • door het analyseren van geografische beelden, geuit via communicatie of in de vorm van mentale beelden;
  • door het interpreteren van de communicatie vanuit maatschappelijke structuren en ontwikkelingen.

Bovendien leer je zelf geografische informatie ontwerpen. Vanuit het geografische vak perspectief maak je educatief en journalistiek materiaal geschikt voor doel en doelgroep.

De master geo-communicatie heeft als uitgangspunt de opvatting dat een ‘geo perspectief’ een zinvolle bijdrage kan leveren aan het begrijpen van de wereld en het vergroten van de betrokkenheid bij die wereld, dichtbij of veraf.  Centraal staat hoe die geografische kennis optimaal gebruikt kan worden op verschillende terreinen in de samenleving. 

Doel van het programma

Doel van het programma is studenten op te leiden die gevorderde kennis hebben op het terrein van ‘geo-communicatie’, in staat zijn daar op kritische wijze wetenschappelijk en maatschappelijk relevant onderzoek naar te doen, praktijkervaring in stage verband hebben opgedaan en de vaardigheid bezitten om een ontwerpmethodiek toe te passen bij het maken van geografische informatie. 

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MSc
  • Opleidingsnaam: Sociale geografie
  • Programma: Geo-communicatie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66620
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
  • Voltijd
  • Deeltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Collegegeld:
Faculteit:
Geowetenschappen
Graduate School:
Geosciences