Studieprogramma

Studieopbouw

In het eerste semester volg je drie verplichte cursussen: Kerntheorie, methode & ontwerp en Theorie & praktijk. Daarnaast kies je twee keuzevakken. Gedurende het tweede semester besteed je het grootste deel van je tijd aan een stage en je masterscriptie, die je eventueel in het buitenland kan afronden. Bekijk het studieschema (pdf).

Voorbeelden van scriptietitels

 • Voormalige Surinaamse slavinnen in de periode 1770- 1863

 • Romantiek in Sarong en Kabaja. De verhouding tussen etniciteit en gender in reisromans geschreven door Nederlandse vrouwen in Indië tussen 1890 en 1940

 • Immaterieel Erfgoed en het museum: een casusstudie naar het Ambachten Lab van het Nederlands Openluchtmuseum

Deeltijdvariant

Deeltijdstudenten volgen dezelfde cursussen als de voltijdstudenten, maar spreiden het programma uit over twee in plaats van één jaar.

Onderwijsvormen

 • werkcolleges 
 • practicum
 • groepswerk
 • zelfstudie 
 • stage 

Toetsmethoden

 • actieve deelname aan werkcolleges
 • mondelinge presentaties
 • korte wekelijkse schriftelijke werkstukken
 • langere essays, meestal ter afsluiting van een werkcollege
 • portfolio (van de gehele master)
 • thesis-portfolio
Seminar