Studieprogramma

De master Cultuurgeschiedenis en erfgoed duurt één jaar (60 EC). Een studiejaar bestaat uit twee semesters, die ieder uit twee blokken bestaan. 

Studieopbouw

In het eerste blok van het jaar vul je je cultuurhistorische gereedschapskist met theorieën, methodes en presentatievormen. In blok 2 kies je drie tutorials; hier stap je binnen in het atelier van je docent en maak je kennis met de state of the art van het cultuurhistorisch onderzoek. In blokken 3 en 4 zet je je kennis om in de praktijk: je loopt stage en schrijft een scriptie. Bekijk het studieschema (pdf). 

Blok 1 | Verplichte cursussen

  • 'Cultuur begrijpen' biedt een diepgaand overzicht van de belangrijkste cultuurhistorische theorieën en geeft je de handvatten om de cultuurgeschiedenis te plaatsen, en om de theoretische perspectieven te vinden die je in de rest van je master gebruikt.
  • De cursus 'Publieksgeschiedenis' voert je naar de wereld buiten de Ivoren Toren om te ontdekken hoe academisch historici samen kunnen werken met burgers en professionals van andere culturele intstellingen aan de presentatie van het verleden.
  • 'Bronnen en methoden' is de kennismaking met de belangrijkste cultuurhistorische methoden en hoe je die toepast op bronnen. Je leert bijvoorbeeld over discoursanalyse, digitale hermeneutiek, visuele analyse en het onderzoek van materiële cultuur.

Blok 2 | Tutorials

In blok 2 kies je drie tutorials. Tutorials zijn kleinschalige colleges (max. twaalf studenten) waarbij je zelf onderzoek gaat doen binnen de expertise van de tutorialdocenten. Je kunt kiezen uit negen tutorials (vijf in het Engels, vier in het Nederlands), die gaan over bijvoorbeeld erfgoed in de eenentwintigste eeuw, populaire cultuur en burgerschap, culturele environmental history, global cultural history en postkoloniale herinneringscultuur. In een van de drie tutorials begin je met de voorbereiding op je scriptie.

Blok 3 en 4

Het tweede deel van het jaar besteed je aan stage en scriptie. Je wordt ondersteund bij het vinden van een stageplaats en wordt ook tijdens je stage begeleid vanuit het programma. De scriptie schrijf je onder begeleiding van één van de docenten van je tutorials. Je kiest dus ook voor een scriptieonderwerp binnen het expertisegebied van je docent, zodat je verzekerd bent van de best mogelijke begeleiding.

We bieden daarnaast een selectief publiekshistorisch afstudeertraject aan, waarin je stage en scriptie combineert. Bij een van onze partners werk je aan een onderzoek dat moet leiden tot je afstudeerwerkstuk van academische kwaliteit, maar niet de in vorm van een scriptie. In plaats daarvan studeer je af op een publiekshistorisch product zoals een podcast of een tentoonstelling. 

Deeltijd

Deeltijdstudenten volgen dezelfde cursussen als de voltijdstudenten. Zij spreiden hun programma uit over twee jaar.

Samen Bonairiaans erfgoed weer van de mensen van Bonaire maken

Terramar Museum Bonaire © iStockphoto.com/CircleEyes

Studenten van de master Cultuurgeschiedenis en erfgoed en docenten van de master Geschiedenis werken samen met inwoners van Bonaire aan een nieuw verhaal rondom het erfgoed van hun eiland. In de master is er nadrukkelijk aandacht voor ervaringsgericht onderwijs en samenwerkingen met maatschappelijke partners. "Het onderzoeksproject laat zien dat de uitwisseling van kennis over erfgoed, dekolonisatie en publieksgeschiedenis voor alle betrokken partijen van meerwaarde is. Dankzij de samenwerking met Terramar doen wij als docenten en studenten kennis op die nooit op die manier in het reguliere onderwijs verkregen kan worden.”

Lees het nieuwsbericht

Onderwijsvormen

  • Werkcolleges (30%)
  • Groepswerk (30%)
  • Zelfstudie (40%)

We hanteren verschillende onderwijsvormen: werkcolleges, groepswerk, zelfstudie, en praktisch werkvormen zoals excursies en natuurlijk de stage. Het onderwijs is steeds activerend: studenten nemen deel en maken de colleges, samen met hun docenten. Het onderwijs is zo ingericht dat van studenten wordt verwacht dat zij gemiddeld ongeveer 40 uur per week studeren, inclusief colleges en excursies.

Celeste van Veenen over haar stage-ervaring bij het Meertens Instituut

Stage

Onze studenten lopen stage bij toonaangevende cultuurhistorische instellingen als het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Studio Louter en het Centraal Museum in Utrecht. 

Prijs voor Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdienste

Stageproject DOMcast

De prijs voor Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdienste 2020 is gegaan naar DOMcast, een podcast door studenten - onder anderen van de master Cultuurgeschiedenis - over de persoonlijke geschiedenis van bijzondere inwoners van Utrecht. Met hun project laten ze zien hoe maatschappelijk relevant de wetenschap kan zijn. 

Lees het nieuwsbericht

Toetsmethoden

  • actieve deelname aan werkcolleges
  • mondelinge presentaties
  • korte wekelijkse schriftelijke werkstukken
  • langere essays, meestal ter afsluiting van een werkcollege

Onze toetsvormen sluiten aan bij de diversiteit van ons programma. Naast de bekende papers en presentaties werken we steeds aan nieuwe opdrachten, zoals het publiekshistorisch afstudeertraject. 

Extra uitdaging

Zoek je een extra uitdaging?

Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken, zijn er verschillende opties. Zo biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Honoursonderwijs gaat verder waar je masterprogramma ophoudt. Honoursprogramma’s zijn er op universiteitsbreed niveau en geven je de kans om naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding.

Lees meer over een extra uitdaging