Carrièreperspectieven

Alumni van de master Cultuurgeschiedenis en erfgoed werken bij musea en erfgoedinstellingen, maar ook als onderzoeker aan de universiteit, bij de overheid, in het toerisme, de media en de journalistiek, en in het bedrijfsleven. Twintig procent van onze studenten vindt een eerste baan bij de instelling waar ze stage hebben gelopen.

Onze alumni hebben maatschappelijk relevante expertise op een academisch niveau, die toepasbaar is in uiteenlopende velden, zoals:

 • musea, erfgoedinstellingen, archieven en andere instellingen voor publieksgeschiedenis
 • advies, beleid en management, zowel bij overheden op gemeentelijk, regionaal, nationaal en Europees niveau als bij internationaal georiënteerde bedrijven
 • journalistiek- en mediabedrijven, zoals uitgeverijen en redactiebureaus
 • belangenorganisaties, kennisinstellingen en de non-profitsector in het algemeen

Je kunt dit masterprogramma ook combineren met de eerstegraads lerarenopleiding geschiedenis via de educatieve master.

Naar de arbeidsmarkt

Alumni van dit programma hebben diverse functies waarbij ze hun kennis van cultuurgeschiedenis kunnen inzetten, bijvoorbeeld als:

Andere alumni hebben werk gevonden bij bijvoorbeeld de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, het Rijksmuseum van Oudheden, de Universiteit Leiden, het Stedelijk Gymnasium Breda en de Vrije Universiteit Brussel.

Alumniverhalen

Alumni op LinkedIn

Academische carrière

Studenten die een PhD willen gaan doen na hun master kunnen overwegen een researchmaster (bijvoorbeeld in History) te doen aan de Universiteit Utrecht, aangezien het programma hier in principe niet toe opleidt. Desondanks hebben verschillende afgestudeerden van het masterprogramma Cultuurgeschiedenis ook PhD-plaatsen gevonden.

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Tijdens de master Cultuurgeschiedenis en erfgoed kom je op de volgende manieren in aanraking met de arbeidsmarkt:

 • Je neemt deel aan studiereizen en werkbezoeken in het kader van de werkcolleges.
 • Je volgt gastcolleges van cultuurhistorici die werkzaam zijn bij maatschappelijke instellingen, zoals het Rijksmuseum, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of een opinieblad.
 • Je loopt stage en doet zo ervaring op met het werk als cultuurhistoricus bij een maatschappelijke instelling. Op deze manier bouw je een netwerk op. Je kunt zowel in het binnen- als buitenland stage lopen.
Lees verder
 • Je thesis kan een presentatie zijn van onderzoeksresultaten die je hebt verzameld bij (bijvoorbeeld) erfgoedinstellingen of musea.
 • Tijdens een aantal modules die worden verzorgd door Career Services, bereid je je daadwerkelijk voor op de arbeidsmarkt, onder andere door inzicht te krijgen in je eigen drijfveren en kwaliteiten, je te oriënteren op mogelijke werkvelden, je te trainen bij het presenteren van jezelf en sollicitatiebrieven te schrijven, en bij het opbouwen van een professioneel netwerk.

  Career Services

  Career Services biedt sollicitatietrainingen en cursussen die je helpen oriënteren op de arbeidsmarkt. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een effectieve sollicitatiebrief, en hoe voer je een succesvol sollicitatiegesprek? Lees meer over loopbaanbegeleiding.

  Meer career events

  • Your Perspective is een maandelijkse bijeenkomst voor studenten en alumni van de faculteit Geestewetenschappen.
  • De faculteit Geesteswetenschappen organiseert ieder jaar een CarrièreNacht met interessante partners. Zij laten een scala aan baanmogelijkheden voor afgestudeerden in de geesteswetenschappen zien, maar ze bieden je ook de kans je te ontwikkelen.
  • Elk jaar organiseert de Universiteit Utrecht de Carrièredag. Op deze dag ontmoeten studenten en bedrijven elkaar. Je kunt deelnemen aan workshops en trainingen en kennismaken met recruiters op de bedrijvenmarkt.