Cultuurgeschiedenis en erfgoed is een kruisbestuiving van theorie en praktijk, van grensverleggend cultuurhistorisch onderzoek en drempelverlagende publieksgeschiedenis, van academische kennis en de vraagstukken van de samenleving van vandaag. 

Bestudeer de cultuur van het verleden

In de master bestudeer je de cultuur van het verleden en het gebruik van de geschiedenis in het heden. Bij ons leer je om hedendaagse erfgoedkwesties vanuit een cultuurhistorisch en cultuurtheoretisch perspectief te benaderen.

Je kunt je bezighouden met hedendaagse debatten over historische musea in een postkoloniale samenleving, de geschiedenis van negentiende-eeuwse seksualiteit, de invloed van massamedia op de democratie in de eerste helft van de twintigste eeuw. Maar je programma zou er ook heel anders uit kunnen zien – dat is afhankelijk van hoe jij het invult.

Ga naar het studieprogramma

Ben ik toelaatbaar?

Cultuurgeschiedenis en erfgoed is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt?

Bekijk de toelatingseisen

Waarom deze master in Utrecht?

Combinatie van theorie en praktijk

Centraal in onze master staat de combinatie van academische theorie en maatschappelijke praktijk. Daarom is een stage een verplicht onderdeel van ons programma. Veel van onze studenten lopen stage bij toonaangevende cultuurhistorische instellingen zoals musea, erfgoeddiensten, en onderzoeksinstituten. Ook bieden we een selectief publiekshistorisch afstudeertraject aan, waarin je stage en scriptie combineert.

Alumni en studenten delen hun ervaringen met het masterprogramma

Een levendige gemeenschap

De studenten en docenten van de master Cultuurgeschiedenis en erfgoed vormen een levendige gemeenschap, die elkaar treft in de collegezaal en daarbuiten, bijvoorbeeld bij het Cultural Career Seminar, borrels en tijdens de jaarlijkse meerdaagse excursie. De afgelopen jaren zijn we erop uit getrokken naar Brussel, het Roergebied en Gent en Ieper.

Expertisegebieden

Je loopt college bij internationaal gerenommeerde cultuurhistorici en experts met praktijkervaring op het gebied van erfgoedbeheer en publieksgeschiedenis. Ons onderzoeksaanbod beslaat de mondiale cultuurgeschiedenis van de negentiende eeuw tot heden. Enkele specifieke expertisegebieden zijn: populaire cultuur, digitale geschiedenis, mediageschiedenis, (post)koloniale geschiedenis, memory studies, gendergeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis, lichaamsgeschiedenis, erfgoedstudies. 

Na de master

Afgestudeerden vinden werk bij musea en erfgoedinstellingen, in het onderwijs, de media, beleidsvorming, toerisme, onderzoek en de academische wereld, maar ook in de journalistiek en het bedrijfsleven.

Meer over carrièreperspectieven

In de master word je continu uitgedaagd om zelfstandig na te denken over de vele debatten die spelen rondom cultuur- en publieksgeschiedenis.

In het kort

Diploma: 
Geschiedenis
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd, Deeltijd
Studieduur: 
1 jaar, 2 jaar (deeltijd)
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – deeltijd) 2024-2025: € 2.248

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
66034
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Geesteswetenschappen
Graduate school: 
School of Humanities