In de master Cultuurgeschiedenis en erfgoed bestudeer je de cultuur van het verleden en het gebruik van de geschiedenis in het heden. Bij ons leer je om hedendaagse erfgoedkwesties vanuit een cultuurhistorisch en cultuurtheoretisch perspectief te benaderen. 

Alumni delen hun ervaringen met het masterprogramma

Cultuurgeschiedenis en erfgoed is een kruisbestuiving van theorie en praktijk, van grensverleggend cultuurhistorisch onderzoek en drempelverlagende publieksgeschiedenis, van academische kennis en de vraagstukken van de samenleving van vandaag. Kortom: een unieke combinatie van cultuurgeschiedenis en erfgoed.

Tijdens je master kun je je bezighouden met hedendaagse debatten over historische musea in een postkoloniale samenleving, de geschiedenis van negentiende-eeuwse seksualiteit, de invloed van massamedia op de democratie in de eerste helft van de twintigste eeuw - dit is afhankelijk van hoe jij je programma invult.

Theorie en praktijk: stage en scriptie

Centraal in onze master staat de combinatie van academische theorie en maatschappelijke praktijk. Daarom is een stage een verplicht onderdeel van ons programma. Veel van onze studenten lopen stage bij toonaangevende cultuurhistorische instellingen zoals musea, erfgoeddiensten, en onderzoeksinstituten.  Daarnaast kun je kiezen voor een onderzoeksstage, waarbij je samen met Utrechtse onderzoekers werkt aan baanbrekend onderzoek, of een stage in het buitenland. Ook starten we met een nieuw publiekshistorisch afstudeertraject (max. 5 studenten), dat stage en scriptie combineert.

Voertaal en studievorm

Ons programma heeft een Nederlandstalige en een Engelstalige master. De modules van beide masters zijn hetzelfde, alleen de voertaal verschilt. Daarnaast is het mogelijk om deze master in voltijd of in deeltijd te volgen. Deeltijdstudenten volgen dezelfde cursussen als de voltijdstudenten. Zij spreiden hun programma uit over twee jaar.

Ga naar studieprogramma

Een levendige gemeenschap

De studenten en docenten van de master Cultuurgeschiedenis en erfgoed vormen een levendige gemeenschap. Docenten spelen in op de behoeften van studenten, en studenten engageren zich ook buiten de colleges om. Daardoor vormen alle betrokkenen bij de master een sterk team dat elkaar treft in de collegezaal en daarbuiten, bijvoorbeeld bij het Cultural Career Seminar, borrels en tijdens de jaarlijkse meerdaagse excursie. De afgelopen jaren zijn we erop uit getrokken naar Brussel, het Roergebied en Gent en Ieper.

Expertise

Vast staat dat je college loopt bij internationaal gerenommeerde cultuurhistorici en experts met praktijkervaring op het gebied van erfgoedbeheer en publieksgeschiedenis. Hun kennis en expertise is leidend voor ons onderzoeksaanbod dat de mondiale cultuurgeschiedenis van de negentiende eeuw tot heden beslaat. Enkele specifieke expertisegebieden zijn: populaire cultuur, digitale geschiedenis, mediageschiedenis, (post)koloniale geschiedenis, memory studies, gendergeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis, lichaamsgeschiedenis, erfgoedstudies. 

Maak kennis met onze docenten

Na de master

Afgestudeerden vinden werk bij musea en erfgoedinstellingen, in het onderwijs, de media, beleidsvorming, toerisme, onderzoek en de academische wereld, maar ook in de journalistiek en het bedrijfsleven.

Meer over carrièreperspectieven

Toelating

Cultuurgeschiedenis en erfgoed is een selectief masterprogramma, maar we staan open voor alle studenten met een interesse in cultuurgeschiedenis. In het toelatingsproces bekijken we of je voldoende basis hebt om ons programma succesvol af te ronden. We vinden het bovendien belangrijk onze toekomstige studenten informatie te verschaffen over de hoeveelheid lees- en schrijfwerk en over onze verwachtingen.

Bekijk de toelatingseisen

In het kort

Diploma: 
Geschiedenis
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd, Deeltijd
Studieduur: 
1 jaar, 2 jaar (deeltijd)
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2023-2024: € 2.314

Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – deeltijd) 2023-2024: € 2.056

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2023-2024: € 18.332

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
66034
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Geesteswetenschappen
Graduate school: 
Humanities