Alumni delen hun ervaringen met het masterprogramma

Maak kennis met Cultuurgeschiedenis

In dit masterprogramma onderzoeken we hoe cultuur het verleden vormgeeft en hoe geschiedenis cultuur in het heden beïnvloedt. Met behulp van culturele theorieën bestuderen we de geschiedenis van ideeën en sociale praktijken, hoe mensen vandaag de dag geschiedenis beleven, en verkennen we hoe sociale identiteiten en erfgoed tot stand komen. We gebruiken transnationale en vergelijkende benaderingen om de Europese cultuurgeschiedenis in een mondiale context te onderzoeken. 

Nederlands en Engels

Het programma biedt een Nederlandstalige en een Engelstalige track. De modules van beide tracks zijn hetzelfde, alleen de voertaal verschilt. Ga naar Cultural History of Modern Europe.  

Deeltijdvariant

Deeltijdstudenten volgen dezelfde cursussen als voltijdstudenten, maar spreiden het programma uit over twee in plaats van één jaar.

Academische expertise

De historici die verbonden zijn aan dit masterprogramma zijn gespecialiseerd op de gebieden van wereldculturen, ras, publieksgeschiedenis, mediageschiedenis, geschiedenis van het lichaam, intellectuele geschiedenis, erfgoedstudies, en de digitale geesteswetenschappen. De academische expertise opgebouwd door onze docenten zullen centraal staan tijdens colleges en persoonlijke begeleiding van de studenten.

Theorie in de praktijk brengen

Sommige studenten kiezen voor een stage bij toonaangevende cultuurhistorische instituten terwijl anderen kiezen voor onderzoeksstages waarbij ze samen met Utrechtse onderzoekers werken aan baanbrekende projecten.

Welke optie je ook kiest, je zult de uitdagingen van een historicus in een veranderende samenleving ervaren. De ervaringen die je opdoet tijdens je stage dienen verband te houden met het onderzoek dat je zult gaan doen voor je scriptie, dat het eindproduct zal vormen van een intensief en waardevol proces. 

Na de master

Afgestudeerden vinden werk bij musea en erfgoedinstellingen, in het onderwijs, de media, beleidsvorming, toerisme, onderzoek en de academische wereld, maar ook in de journalistiek en het bedrijfsleven.

Toelating

Cultuurgeschiedenis van modern Europa is een selectief masterprogramma, maar we staan open voor alle studenten met een interesse in cultuurgeschiedenis. In het toelatingsproces bekijken we of je voldoende basis hebt om ons programma succesvol af te ronden. We vinden het bovendien belangrijk onze toekomstige studenten informatie te verschaffen over de hoeveelheid lees- en schrijfwerk en over onze verwachtingen.

Summer School in Cultural History
Summer School in History

Ben je momenteel bachelorstudent aan een andere universiteit of een ander studieprogramma, en wil je graag een indruk krijgen van cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht? Doe dan mee met de cursussen cultuurgeschiedenis van de Utrecht Summer School! In de zomer bieden we de volgende cursussen aan: European Culture and Identities, The Making of Europe: from Middle Ages to Modernity, Discovering the Dutch: Dutch Culture and Society and Dutch Culture in a European Context.

 • Profile picture Lizanne Gille, Cultuurgeschiedenis
  "Tijdens mijn stage bij het Spoorwegmuseum hielp ik een methode ontwikkelen voor het verzamelen + documenteren van verhalen van oud-spoormedewerkers."
 • Profielfoto Maarten Roos, Cultuurgeschiedenis
  "Binnen dit programma word je continu uitgedaagd om zelfstandig na te denken over de vele debatten die spelen rond cultuur- en publieksgeschiedenis."

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Geschiedenis
 • Programma: Cultuurgeschiedenis van modern Europa
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66034
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
 • Voltijd
 • Deeltijd
Tijdsduur:
 • 1 jaar
 • 2 jaar (deeltijd)
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
 • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 juni
 • Studenten buiten de EU/EEA: 1 april
Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities