Maak kennis met Cultuurgeschiedenis van modern Europa

In dit masterprogramma onderzoeken we hoe cultuur het verleden vormgeeft en hoe geschiedenis cultuur in het heden beïnvloedt. Met behulp van culturele theorieën bestuderen we de geschiedenis van ideeën en sociale praktijken, hoe mensen vandaag de dag geschiedenis beleven, en verkennen we hoe sociale identiteiten en erfgoed tot stand komen.

De historici die verbonden zijn aan dit masterprogramma zijn gespecialiseerd op de gebieden van wereldculturen, ras, publieksgeschiedenis, mediageschiedenis, geschiedenis van het lichaam, intellectuele geschiedenis, erfgoedstudies, en de digitale geesteswetenschappen. De academische expertise opgebouwd door onze docenten zullen centraal staan tijdens colleges en persoonlijke begeleiding van de studenten.

Focus op Europa

Dit masterprogramma richt zich op Europa, maar beziet Europa vanuit een mondiaal perspectief door een transnationale en vergelijkende aanpak. We zorgen er bovendien voor dat er een balans bestaat tussen de theorie en de praktijk van cultuurgeschiedenis. Deze synergie waarborgen we door een combinatie van colleges, stages en scripties aan te bieden.

Stage en thesis

De stage en thesis staan centraal tijdens het tweede deel van het jaar. Sommige studenten kiezen voor een stage bij toonaangevende cultuurhistorische instituten terwijl anderen kiezen voor onderzoeksstages waarbij ze samen met Utrechtse onderzoekers werken aan baanbrekende projecten. Welke optie je ook kiest, je zult de uitdagingen van een historicus in een veranderende samenleving ervaren. De ervaringen die je opdoet tijdens je stage dienen verband te houden met het onderzoek dat je zult gaan doen voor je scriptie, dat het eindproduct zal vormen van een intensief en waardevol proces.

Nederlands en Engelstalig

Het programma biedt een Nederlandstalige en een Engelstalige track. De modules van beide tracks zijn hetzelfde, alleen de voertaal verschilt. Ga naar Cultural History of Modern Europe.  

Deeltijdvariant

Deeltijdstudenten volgen dezelfde cursussen als voltijdstudenten, maar spreiden het programma uit over twee in plaats van één jaar.

Na de master

Als je het masterprogramma Cultuurgeschiedenis van modern Europa hebt afgerond, dan:

 • Heb je de vaardigheden en de kennis om cultuur en cultuurgeschiedenis te analyseren en te begrijpen.
 • Beschik je over de tools om de verhouding tussen geschiedenis, herinnering en erfgoed te analyseren.
 • Kan je kritische keuzes maken over hoe je als historicus het verleden genuanceerd communiceert en bewaart voor een diverse samenleving.
 • Begrijp je hoe Europese cultuurhistorische ontwikkelingen zich verhouden tot de rest van de wereld.
 • Ben je voorbereid op een beroepspraktijk waarbij je theoretische reflectie en analytische en communicatieve vaardigheden met elkaar combineert.

Lees meer over voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt

Afgestudeerden vinden werk bij musea en erfgoedinstellingen, in het onderwijs, de media, beleidsvorming, toerisme, onderzoek en de academische wereld, maar ook in de journalistiek en het bedrijfsleven. Lees meer over mogelijke carrières.

Toelating

Cultuurgeschiedenis van modern Europa is een selectief masterprogramma, maar we staan open voor alle studenten met een interesse in cultuurgeschiedenis. In het toelatingsproces bekijken we of je voldoende basis hebt om ons programma succesvol af te ronden. We vinden het bovendien belangrijk onze toekomstige studenten informatie te verschaffen over de hoeveelheid lees- en schrijfwerk en over onze verwachtingen. Wil je meer weten? Bekijk hier de toelatingseisen, en mail ons vooral wanneer je vragen hebt. 

Masterstudent Samantha Sint Nicolaas wint Johanna Naberprijs

Masterstudent Samantha Sint Nicolaas heeft dit jaar de Johanna Naberprijs voor afstudeerscripties over gender- en vrouwengeschiedenis gewonnen. Haar scriptie over Etta Palm D’Aeders, een feministe en spionne tijdens de Franse Revolutie, werd door de jury geroemd vanwege de verrijking die ze biedt aan het beeld rondom Etta Palm en vanwege de "vernieuwende en gewaagde stijl".

Summer School in Cultural History
Summer School in History

Ben je momenteel bachelorstudent aan een andere universiteit of een ander studieprogramma, en wil je graag een indruk krijgen van cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht? Doe dan mee met de cursussen cultuurgeschiedenis van de Utrecht Summer School! In de zomer bieden we de volgende cursussen aan: European Culture and Identities, The Making of Europe: from Middle Ages to Modernity, Discovering the Dutch: Dutch Culture and Society and Dutch Culture in a European Context.

 • Romy van Voren
  "Tijdens mijn stage deed ik onderzoek naar de betekenis, herkomst en geschiedenis van authentieke Arubaanse huizen."
 • "Binnen dit programma word je continu uitgedaagd om zelfstandig na te denken over de vele debatten die spelen rond cultuur- en publieksgeschiedenis."

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Geschiedenis
 • Programma: Cultuurgeschiedenis van modern Europa
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66034
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
 • Voltijd
 • Deeltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
 • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 juni
 • Studenten buiten de EU/EER: 1 april
Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities