Schrijf je in voor de webinar van Cultuurgeschiedenis van modern Europa! (Engels)

Wat houdt dit masterprogramma in?

Ontdek de cultuur en geschiedenis van Europa vanuit een globaal perspectief

In het masterprogramma Cultuurgeschiedenis van modern Europa bestudeer je de positie van Europa in de wereld vanuit cultuurhistorisch perspectief, met een nadruk op de moderne geschiedenis. Het programma biedt diepgaand inzicht in de geschiedenis van de ideeën en praktijken die ten grondslag liggen aan processen van identiteitsvorming van individuen, groepen en samenlevingen. Internationale kaders worden hierbij steeds belangrijker.

De focus van het programma ligt op theorieën van moderne cultuurgeschiedenis, globale perspectieven op de Europese beschaving, het beleid rondom erfgoed en cultureel geheugen, aspecten van transnationale geschiedenis en postkoloniale cultuur, globale praktijken van burgerschap, en de ontwikkeling van academische vaardigheden gericht op de beroepspraktijk. Ons startpunt is het bestuderen van actuele problemen en discussies.

Het programma biedt een Engelstalige en een Nederlandstalige track aan. De cursussen die in de tracks worden aangeboden zijn hetzelfde, alleen de voertaal verschilt.

Waarom in Utrecht?

 • Utrecht biedt je de kans om globalisatie te bestuderen vanuit een uniek cultuurhistorisch perspectief. Op deze manier reikt het masterprogramma je de interdisciplinaire kennis en vaardigheden aan die je nodig hebt voor onderzoek en analyse.
 • Ook biedt het programma je een waaier aan keuzemogelijkheden in (internationale) stages, en de kans om in het buitenland te studeren. Dit zal je helpen om je netwerk uit te breiden en waardevolle werkervaring op te doen.
 • Je krijgt les van docenten die gemotiveerd, ervaren en internationaal gerenommeerd zijn als experts op hun vakgebied.
 • Gedurende de studie krijg je persoonlijke begeleiding en hulp.

Deeltijdvariant

Deeltijdstudenten volgen dezelfde cursussen als voltijdstudenten, maar spreiden het programma uit over twee in plaats van één jaar.

Na de master

Als je geslaagd bent voor het masterprogramma Cultuurgeschiedenis van modern Europa, dan:

 • Heb je de kennis en vaardigheden die nodig zijn om processen van identiteitsvorming in hun cultuurhistorische context te begrijpen en te analyseren.
 • Ben je in staat om de relaties te analyseren die bestaan tussen materiële feiten en culturele constructies, tussen historische bronnen en volksverhalen en tussen geschiedenis, herinnering, en erfgoed.
 • Heb je een globaal perspectief, en begrijp je hoe Europese cultuurhistorische ontwikkelingen zich verhouden tot de rest van de wereld.
 • Heb je inzicht in de cultuurhistorische achtergronden van de hedendaagse cultureel diverse samenlevingen. ben je voorbereid op een beroepspraktijk waarbij je theoretische reflectie en analytische en communicatieve vaardigheden met elkaar combineert.

Arbeidsmarkt

Alumni van onze master hebben banen gevonden in musea en erfgoedorganisaties, maar ook in bijvoorbeeld het (middelbaar) onderwijs. Lees meer over mogelijke carrières.

TOELATING

Cultuurgeschiedenis van modern Europa is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? Bekijk dan de toelatingseisen.

Universiteitsbibliotheek Utrecht binnenstad

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Geschiedenis
 • Programma: Cultuurgeschiedenis van modern Europa
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66034
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
 • Voltijd
 • Deeltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities
 • Lizanne Gille
  Student Lizanne Gille richt zich op de manier waarop geschiedenis door het grotere publiek wordt geconsumeerd
 • Alumnus Maarten Roos is na de master Cultuurgeschiedenis van modern Europa verdergegaan met een lerarenopleiding