Schrijf je in voor de webinar van Cultuurgeschiedenis van modern Europa! (Engels)

 

Ontdek de cultuurgeschiedenis van Europa vanuit een mondiaal perspectief

In het masterprogramma Cultuurgeschiedenis van modern Europa bestudeer je de cultuurgeschiedenis en denkbeelden over cultuur vanaf circa 1750. De nadruk ligt op de Europese samenleving, maar steeds met een oog voor de vele verbindingen met de rest van de wereld. Het programma biedt diepgaand inzicht in de geschiedenis van gebruiken en denkbeelden die ten grondslag liggen aan processen van identiteitsvorming van individuen, groepen en samenlevingen. Je zoekt daarbij antwoord op vragen zoals: Waarom vinden we dat Nederlands erfgoed bewaard moet worden? Hoe leidde immigratie en multiculturalisme tot de perspectief van een botsing van beschavingen? Hoe worden onze ideeën over ras en sekse beïnvloed door voorbeelden uit het buitenland? 

Uiteenlopende onderwerpen

De focus van het programma ligt op theorieën en concepten van moderne cultuurgeschiedenis. Op basis hiervan kijken we naar onderwerpen als erfgoed, cultureel geheugen en publieke geschiedenis, elitaire en populaire cultuur, transnationale geschiedenis en postkoloniale cultuur, massamedia en visuele cultuur en mondiale perspectieven op de Europese samenleving. 

Voor de uitdagingen van vandaag

Het startpunt is het bestuderen van actuele problemen en discussies. Het accent ligt steeds op de ontwikkeling van academische vaardigheden die toepasbaar zijn in de beroepspraktijk. 

Nederlands en Engelstalig

Het programma biedt een Nederlandstalige en een Engelstalige track aan, zodat het geheel in het Nederlands of in het Engels is te volgen. 

Deeltijdvariant

Deeltijdstudenten volgen dezelfde cursussen als voltijdstudenten, maar spreiden het programma uit over twee in plaats van één jaar.

Nieuwsgierig geworden naar dit programma? Lees ook nog even waarom Cultuurgeschiedenis in Utrecht uniek is. Of bekijk de activiteiten van de cultuurgeschiedenisstudenten in het programma.
 

 

Na de master

Als je het masterprogramma Cultuurgeschiedenis van modern Europa hebt afgerond, dan:

 • heb je een rijke culturele bagage door je inzicht in de waarde van historisch erfgoed en je kennis van de grote denkbeelden, identiteiten en mentaliteiten die ons verleden hebben bepaald;
 • ben je een deskundige in het doorgronden van de culturele aspecten van actuele maatschappelijke vraagstukken;
 • begrijp je hoe Europese cultuurhistorische ontwikkelingen zich verhouden tot de rest van de wereld;
 • ben je in staat om de relaties te analyseren die bestaan tussen materiële feiten en culturele constructies, en tussen geschiedenis, herinnering en erfgoed;
 • ben je voorbereid op een beroepspraktijk waarbij je theoretische reflectie en analytische en communicatieve vaardigheden met elkaar combineert.

Arbeidsmarkt

Alumni van onze master hebben banen gevonden bij musea en erfgoedorganisaties, in adviesfuncties bij overheid en bedrijfsleven, in de journalistiek, bij uitgeverijen en in de media-industrie. Lees meer over mogelijke carrières.

Toelating

Cultuurgeschiedenis van modern Europa is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? Bekijk dan de toelatingseisen.

Universiteitsbibliotheek Utrecht binnenstad
 • Lizanne Gille
  Student Lizanne Gille richt zich op de manier waarop geschiedenis door het grotere publiek wordt geconsumeerd
 • Alumnus Maarten Roos is na de master Cultuurgeschiedenis van modern Europa verdergegaan met een lerarenopleiding

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Geschiedenis
 • Programma: Cultuurgeschiedenis van modern Europa
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66034
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
 • Voltijd
 • Deeltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Wanneer aanmelden:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities