Selectie

Inschrijven voor collegejaar 2020-2021 kan vanaf 1 oktober 2019.

Om je in te schrijven voor de studie Psychologie in Utrecht en mee te kunnen doen aan de selectieprocedure moet je uiterlijk 15 januari 2020 een inschrijfverzoek indienen via Studielink voor de bacheloropleiding Psychologie. De overige belangrijke acties in het aanmeldproces staan hier beschreven.

Reglement

Bekijk hier het reglement (2020-2021) waarin de selectiecriteria en de selectieprocedure van de opleiding Psychologie beschreven staan.

Oriëntatie

Het is belangrijk dat je je oriënteert op de opleiding van je keuze. Je krijgt hierdoor een realistischer beeld van de studie waardoor je kunt nagaan of die bij je past. Wij vinden het belangrijk dat je goed nadenkt of je in Utrecht Psychologie wilt gaan studeren en dat je de voor- en nadelen van de opleiding afweegt. 

Wij helpen je op twee manieren bij je studiekeuze:

  • Je kunt de open dag bezoeken om je te oriënteren en kennis te maken met de opleiding. Zo kun je nagaan of de opleiding bij jou past;
  • Meeloopdagen.

Let op!  Als je je voor meerdere opleidingen van de Universiteit Utrecht hebt aangemeld, ontvang je per opleiding een bericht met het verzoek een formulier in te vullen. Je doorloopt dus een procedure per opleiding! Heb je daarnaast een buitenlands diploma, dan wordt voor de diplomacontrole ook nog een apart proces opgestart. Het is van belang om elk proces volledig te doorlopen en alle gevraagde acties uit te voeren.

Selectieprocedure

Na aanmelding in Studielink neem je definitief deel aan onze selectieprocedure. Die bestaat uit het reflecteren op aspecten van motivatie en het beantwoorden van vragen over je vaardigheden en je vooropleiding in het vragenformulier (uiterlijk 31 januari 2020), zelfstudie en een selectieperiode waarin je onderwijs volgt, opdrachten inlevert en een tentamen maakt.

Uiterlijk maandag 3 februari ontvang je informatie over de selectieperiode en het studiemateriaal. Vanaf deze datum moet je toegang hebben tot internet om je te kunnen voorbereiden op de selectieperiode. De selectieperiode is van zaterdag 22 februari t/m donderdag 27 februari 2020. Op zaterdag 22 februari (de hele dag) en donderdagavond 27 februari moet je aanwezig zijn in Utrecht. Op de tussengelegen dagen moet je toegang hebben tot internet om stof te bestuderen en opdrachten in te leveren. Op donderdag maak je een schriftelijk tentamen in het Nederlands.

Rangnummers en het accepteren van een plaats

Je rangnummer wordt bepaald door:

  • je aanwezigheid tijdens de selectieprocedure;
  • het resultaat van het tentamen;
  • het resultaat van de twee opdrachten;
  • je antwoorden op de vragen uit het vragenformulier (waaronder motivatie);
  • je overgangscijfers 5-6 vwo of 6 vwo cijfers.

De uitslag van het tentamen, de twee opdrachten en je middelbare schoolcijfers worden in gelijke mate meegewogen. De antwoorden uit de vragenformulier wordt gebruikt om te differentiëren tussen kandidaten die volgens de eerste twee wegingen overeenkomstig scoren.

Na de selectieperiode krijgen de kandidaten via Studielink bericht over hun rangnummer. Als je rangnummer gunstig genoeg is voor plaatsing kun je een plaats accepteren. Je moet dit binnen twee weken via Studielink doen. Doe je dit niet? Dan ben je je plaats kwijt en kun je geen Psychologie in Utrecht studeren.

Let op! Houd vanaf 15 april wekelijks Studielink en je e-mail inclusief je spamfolder in de gaten of je een plaats hebt gekregen. Doe dit ook in je vakantie!

Het is mogelijk dat je onverhoopt geen plaats aangeboden krijgt voor de opleiding Psychologie in Utrecht. Het is dus belangrijk om goed na te denken over een tweede studiekeuze. Let daarbij op de inschrijfdeadlines van respectievelijk 15 januari en 1 mei voor opleidingen met een numerus fixus en opleidingen met matching.

Meer weten?

  • Bekijk de uitgebreide informatie over de selectieprocedure en selectiecriteria van Psychologie.
  • Zie ook de algemene aanmeldingsstappen die je moet doorlopen voor een opleiding met numerus fixus.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over je inschrijfverzoek en de selectie, kijk dan eerst of je vraag beantwoord wordt op de pagina met veelgestelde vragen. Staat het antwoord er niet tussen? Dan kun je mailen naar selectiepsychologie@uu.nl. Bellen kan ook via het Studie-informatiepunt (STIP): (030) 253 49 49.