Digitale media zijn onmisbaar geworden in ons dagelijks leven. Vooral jongeren brengen over het algemeen veel tijd door op sociale media en/of spelen regelmatig games. Dit gebeurt voor een groot deel thuis en ouders spelen een belangrijke rol in het begeleiden van het gebruik van sociale media en games. Daarom onderzoeken wij binnen dit project hoe het (problematisch) mediagebruik van jongeren en hun gezinscontext elkaar beïnvloeden. Meer specifiek zullen we bijvoorbeeld onderzoeken hoe algemene en media-specifieke opvoedingsgedragingen gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van problematisch (verslaafd) sociaal mediagebruik. Maar ook wat voor invloed digitale media hebben op het gezinsfunctioneren. Op deze manier willen wij meer inzicht krijgen in de bi-directionele relatie tussen mediagebruik en de gezinscontext en hopen we bij te kunnen dragen aan een betere ondersteuning voor ouders op het gebied van mediaopvoeding.