Jeugdstudies

Binnen Jeugdstudies kijken we naar maatschappelijke trends, sociale ongelijkheid, en de invloed van de sociale en culturele omgeving (inclusief internationale vergelijkingen) van jongeren op de volgende thema’s:
 

Op de hoogte blijven van ons onderzoek? Neem dan eens een kijkje op onze blog pagina of volg ons op LinkedIn.

Met ons onderzoek willen we wetenschap en maatschappij verbinden om iedere jongere in staat te stellen om zich ten volste te ontplooien – ongeacht achtergrond, opleidingsniveau van de ouders of hun financiële middelen.

Onderwijs

We vinden het belangrijk om verbindingen te leggen tussen onderwijs en onderzoek, bijvoorbeeld door binnen ons onderwijs te werken met onderzoeksvragen uit de praktijk. Voor meer informatie over onderwijs, zie: Bachelor Interdisciplinaire Sociale Wetenschap en Master Youth Development and Social Change.

Ons team