Onderzoek

Samenhang tussen gedrag, cultuur en maatschappij

Ons onderzoek richt zich op drie hoofdthema’s:

  • Jeugd
  • Migratie en culturele diversiteit
  • Sociaal beleid en volksgezondheid