Sociaal beleid en volksgezondheid

Social policy and public health

Binnen het hoofdthema Sociaal beleid en volksgezondheid doen we onderzoek naar:

  • Het effect van maatschappelijke veranderingen en veranderingen in individuele levensstijl op de participatie en integratie binnen werk, zorg en welzijn.
  • Sociaal beleid en het sturen van de implementatie daarvan.
  • De manier waarop sociale interventies worden geformuleerd, in de praktijk door professionals worden toegepast en de wijze waarop zij de levensstijl, levensloop, arbeidsmarktparticipatie en zorgrelaties beïnvloeden.

Bij gezondheidsbevordering focussen we te vaak op één idee. Dikke kinderen: komt dit door roken? Ik wil wetenschap die verder kijkt dan die ene factor en wil kennis vertalen naar aanpakken om mensen te beïnvloeden, zodat ze gezonder worden.