Keuzehulp

Als je in vertrouwen met iemand wilt praten bij de Universiteit Utrecht (UU) kan het soms lastig zijn wie je het best kan helpen. Bekijk met deze keuzehulp wie je in welke situatie kunt benaderen, en wat je kan verwachten. Twijfel je? Situaties zijn niet altijd makkelijk te duiden. Neem vooral contact op. Je wordt altijd geholpen. Als iemand anders je beter kan helpen, word je begeleid naar de juiste persoon. 

Situatie of ongewenst gedrag in de persoonlijke omgang

Is er in de studie- of werksfeer bijvoorbeeld sprake van (seksuele) intimidatie, voel je je gediscrimineerd of gepest? Ongewenst gedrag kan ook gaan over vervelende grapjes, mensen buitensluiten, racistische opmerkingen in whatsapp-groepen, seksueel getinte opmerkingen in colleges of in de werkomgeving, seksueel getinte foto’s opsturen, pestgedrag, intimiderend gedrag (zowel fysiek als verbaal), geroddel en meer.

Ik wil iemand spreken over ongewenst gedrag

Medewerker: Personele zaken of ombudszaken

Ben je medewerker en wil je iemand spreken over een werkgerelateerde situatie waar je mee zit? Bijvoorbeeld beoordelingen, carrièrestappen, de relatie met je leidinggevende, werkomstandigheden, samenwerking met collega’s, aanstellingen en contracten, of andere werkgerelateerde onderwerpen.

Ik wil iemand spreken over personele zaken

Student: Een klacht over voorzieningen of een medewerker

Ben je student en wil je een klacht indienen over voorzieningen of een medewerker? Denk bij voorbeeld aan het niet nakomen van de programmering van het onderwijs of de tentamens, gebrekkige of ontbrekende faciliteiten of de manier waarop een brief is beantwoord.

Ik wil iemand spreken over mijn klacht

Iemands handelen in de wetenschap

Vermoed je bijvoorbeeld dat iemand data of bronnen manipuleert, of resultaten onjuist presenteert? Of denk je dat iemand onzorgvuldig met gegevens omgaat of afhankelijk is van politieke of commerciële invloeden?

Ik wil iemand spreken over wetenschappelijke integriteit

Een misstand in de organisatie

Heb je een vermoeden van een misstand in de organisatie, bijvoorbeeld illegaal handelen, of onrecht?

Ik wil iemand spreken over misstanden

Ben je student en heb je een andere hulpvraag dan omschreven in deze situaties, kijk dan op de studentensite voor een totaaloverzicht van de begeleiders waar je terecht kunt.