Iemand spreken over misstanden in de organisatie

De vertrouwenspersonen personele zaken, ongewenst gedrag en wetenschappelijke integriteit zijn gezamenlijk door het College van Bestuur ook aangewezen als vertrouwenspersoon voor klokkenluiders. Een medewerker die een vermoeden van een misstand heeft, kan bij hen terecht voor informatie, advies en ondersteuning. 

Contact