Iemand spreken over personele of ombudszaken

Als je als medewerker vragen of signalen over werkgerelateerde zaken hebt, is het belangrijk daar niet mee rond te blijven lopen. We adviseren je om dit vooral met je leidinggevende te bespreken. Je kunt ook terecht bij de ombudspersonen personeel voor een vertrouwelijk gesprek en persoonlijk advies over bijvoorbeeld beoordelingen, carrièrestappen, de relatie met je leidinggevende, werkomstandigheden, samenwerking met collega’s, aanstellingen en contracten, of andere werk-gerelateerde onderwerpen.

Ombudspersonen personeel

Wat kan ik verwachten als ik contact opneem? 

De ombudspersoon personeel is neutraal, staat tussen de partijen in en adviseert of bemiddelt desgewenst. Eventuele vervolgacties bij een melding worden alleen met jouw toestemming ondernomen en de gegeven informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Contact  

Er zijn twee ombudspersonen personeel (vertrouwenspersonen personeel), dr. Annemieke Meijer en Mr. Frans Pieter Sprik. Je kunt rechtstreeks contact opnemen als je voorkeur hebt om een van beiden specifiek te spreken, of mailen naar het e-mailadres dat door beiden gelezen wordt. 

Ben je medewerker en heb je een vraag over praktische HR of arbeidszaken? Kijk dan op het intranet.

Ga naar HR: Weten & zelf regelen (toegang met solis-id)